13. nedeľa C 2019 Pán Ježiš nás dnes svojimi slovami pozýva k nasledovaniu a každému z nás dal určitú úlohu v budovaní Božieho kráľovstva. Ako Ježiš i my máme ísť dôsledne za svojím cieľom.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

01.-07.07.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30.

UTOROK Sviatok Návštevy Panny Márie
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa Piterku a rodičov.

STREDA – Sviatok sv. Tomáša, apoštola
Horné Lefantovce o 18 30 za † Martina a Etelu Vargových a deti.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce vigílna sv. omša o 18 30 za † Antona a Elenu Žáčikových s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

                  Prvý piatok v mesiaci júl
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 18 00 s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Michala, Margitu a deti s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA 14. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00.

     Nitrianske biskupstvo pozýva veriacich v piatok 5. júla 2019 na slávnosť sv. Cyrila a Metoda na slávnostnú pontifikálnu sv. omšu o 10. 00 hod. v Nitre na Svätoplukovom námestí, ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, biskup – ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov v Slovenskej republike, spolu s ostatnými slovenskými biskupmi a kňazmi.

    Aj v čase prázdnin a dovoleniek vstupujeme do Ježišovej školy, ktorá je školou viery, v ktorej nás učí žiť v Božej prítomnosti. Aby sme sa to naučili, otvorme mu svoje srdcia  a vyprosme si požehnanie na tieto dni. Našou prípravou nech je i dobrá sv. spoveď: príležitosť hodinu pred sv. omšami, v piatok, v sobotu a v nedeľu pol hodiny.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: Vo štvrtok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.