14. nedeľa C 2019 Dnešné Božie slovo nám pripomína, že každý  sme Bohom povolaný, aby sme pôsobili na mieste, kde nás Pán pošle, aby sme budovali a šírili okolo seba civilizáciu lásky a pokoja.
Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti určená na obnovu funkčnosti zvonov v kostole v Dolných Lefantovciach. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

08.-14.07.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jána Trtíka, syna Ivana, rodičov Kupcových a deti.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 ďakovná za životné jubileá matky a syna s prosbou o Božie požehnanie pre celú rodinu.

ŠŠTVRTOK Sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Dolné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc s fatimskou pobožnosťou.

PIATOK  
Horné Lefantovce o 18 30 za duše v očistci.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † z rodín Kováčovej, Lenártovej a Hájkovej s fatimskou pobožnosťou.
Horné Lefantovce o 15 00 sobášna sv. omša.

NEDEĽA 15. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Matúša Nému.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.