4. veľkonočná C 2019  Dnešná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera – je spomienkou nielen na duchovné – kňazské a rehoľné povolania –, ale aj na naše osobné povolanie žiť s Kristom.
Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti určená na novú elektrifikáciu, zavesenie a výmenu sŕdc zvonov v kostole v Dolných Lefantovciach. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

13. – 19.05.2019

PONDELOK  Spomienka blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Horné Lefantovce o 18 30 ďakovná za 40 rokov života s prosbou o zdravie a Božiu pomoc s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK Sviatok sv. Mateja, apoštola
Dolné Lefantovce o 18 30 s fatimskou pobožnosťou.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 ďakovná za dožitých 70 rokov s vyprosením Božích milostí, pomoci Panny Márie a zdravia do ďalších rokov pre celú rodinu.

ŠTVRTOK Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Dolné Lefantovce o 18 30 ďakovná za dožité roky s prosbou o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu pod ochranou Panny Márie.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Júliusa a Alžbetu Bojsových a rodičov.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Antona a Máriu Lazových a Valériu.
Dolné Lefantovce o 15 00 sobášna sv. omša.

NEDEĽA 5. veľkonoč
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Antona Marciho.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Deň rodiny 2019