Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „dL Saletini Rozkvet Alelyja“


    Dnešná nedeľa sa nazýva nedeľou Dobrého pastiera. Pán Ježiš sa vyhlasuje za dobrého pastiera všetkých ľudí. Od nás bude dnes záležať, aby sme sa na seba zadívali, aké sme ovce – ako počúvame jeho hlas, ako a či za ním kráčame.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.

    Po sv. omši v pondelok  9. mája v Horných Lefantovciach ste pozvaní na šieste (posledné) stretnutie diecéznej fázy synody na úrovni farnosti, na ktorom budeme uvažovať nad témami 9. a 10. – Rozlišovanie a rozhodovanie a Formovanie v synodalite. Tých, ktorí sa chcete do synody úprimne zapojiť, prosím, aby ste s uvedenými témami oboznámili, ako i s otázkami na diskusiu.

     Spoločne sa zjednoťme v modlitbe za synodu (Adsumus Sancte Spiritus):

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene.
Ty si náš pravý radca.
Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach
v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.

Dokumenty k synode:
Synoda – podklady pre diecéznu fázu
Synoda – Témy 9, 10

Videospoty:
Téma 9: Rozlišovanie a rozhodovanie


LITURGICKÝ PREHĽAD  

09.–15.05.2022

PONDELOK     
Horné Lefantovce o 18 30 za † Martu a Emila Lavových.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa a Júliu Kunových, Janu a duše v očistci.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Štefana Ťažára.

ŠTVRTOK   
Dolné Lefantovce
o 18 30 s fatimskou pobožnosťou.

PIATOK  Ľubovoľná spomienka blahoslavenej Panny Márie Fatimskej  
Horné Lefantovce o 18 30 s fatimskou pobožnosťou.

SOBOTA  Sviatok sv. Mateja, apoštola
Horné Lefantovce o 7 30 .

NEDEĽA  5. veľkonočná
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

    Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. V závere sv. omší sa budeme spoločne modliť loretánske litánie v rámci májovej pobožnosti.

Môže ísť o ilustráciu jedna osoba alebo viacerí ľudia and text

Na obrázku môže byť osoba, dieťa a text

Informačný servis nitrianskej diecézy