5. veľkonočná C 2019Stále aktuálne Ježišovo „nové prikázanie“ znamená vlastne prikázanie pokračovať v jeho štýle života a v jeho činnosti: „Ako som ja miloval vás.“ Je to teda veľmi náročný ideál a nemožno ho napĺňať, keď človek nedá do vzťahu skutočne seba samého.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

20. – 26.05.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa, Viliama a Evu Moravčíkových a rodičov z oboch strán.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Máriu a starých rodičov Ostrožlíkových a Betákových.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Štefana a Jolanu Fidlerových a duše v očistci.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za členov ružencového bratstva.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Marcela a Máriu Ťažárových.
Horné Lefantovce o 15 30 sobášna sv. omša.

NEDEĽA 6. veľkonoč
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Jolanu a Petra Fikselových a syna Antona.