Môže ísť o kresbu

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „PANE, TY TYSICESTA SI PRAVDAAŽIVOT MODLITBA EVANJELIOM .vel'konočná nedel'a Odpust'nám, Pane Ježišu, že neraz blúdime ahl'adáme iné cesty, hoci nám vravíš: Ja som Cesta. Odpust'nám, Pane Ježišu, že neraz odsudzujeme tvoje slová jeme presadzujeme vlastnú pravdu, hoci ty nám vravíš: Ja som Pravda. Odpust'ná Pane Ježišu, že sa nezamyšl'ame nad zmyslom života a žijeme len pre tento svet, hoci ty nám vraviš: Ja som Život. Dakujeme ti, Ježišu, Boži nám pripravil miesta dome tvojho nášho Otca. Verímeti. Amen. FARNOST KEŽMAROK SALETINI ROZKVET“


    Počas 5. veľkonočného týždňa si máme uvedomovať, že Ježišov domov je v našich srdciach a rodinách a naše miesto, náš domov spočíva v ňom a s ním v Božom kráľovstve.

  Dnes popoludní o 14 30 bude vo farskom kostole vystavená k poklone Oltárna sviatosť.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.

   V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad eucharistickým človekom s názvom S Bohom pri jednom stole.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

08.–14.05.2023

PONDELOK    
Horné Lefantovce o 18 30 za † Máriu Čergeťovú.

UTOROK    
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Helenu Kováčovú a rodičov s fatimskou pobožnosťou.

PIATOK    
Horné Lefantovce o 18 30 za † Bohumila Čergeťa a rodičov Františka a Jozefínu.

SOBOTA  Ľubovoľná spomienka preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Horné Lefantovce o 7 30 s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA  6. veľkonočná 
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Jozefa a Bernardínu Maňuchových.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

    Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. V závere sv. omší sa budeme spoločne modliť loretánske litánie v rámci májovej pobožnosti.

    Cesta je mnohokrát únavná, neistá, trebárs i nudná. Spočinutie v istote a pokoji niektorých ľudí priťahuje, iných zase odpudzuje. Ježiš o tejto veci nefilozofuje, ale sám ide po tejto zemi cestou, ktoré vedie k Bohu,
jeho Otcovi. A nehovorí len, že pozná správnu cestu, ale že je sám cestou.
Pre človeka je to teda výzva, aby sa s ním stotožnil. V jeho dôvere k Otcovi, v jeho odvahe spoľahnúť sa viac na Otca v nebi než na seba samého a na ľudí na zemi. Je to veľké pozvanie k neokázalej statočnosti. A zároveň jedinečná šanca, ako nepremárniť vlastný život a ako sa nestať zajatcom neskutočných životných snov a nepravých vodcov.


     Biskupský úrad v Nitre pozýva zapojiť sa do nasledujúcej duchovnej aktivity pred parlamentnými voľbami:
Ako viete, na koniec septembra sú u nás naplánované predčasné parlamentné voľby. Pozývame všetky farnosti, rehoľné inštitúty a spoločnosti apoštolského života a všetkých veriacich zapojiť sa do prípravy na voľby aj duchovne, a to obetovaním pobožností piatich prvých sobôt (posvätný ruženec, sv. omša a Eucharistická adorácia) v máji až septembri 2023 za správnu voľbu kandidátov a strán, ktorí budú najbližšie obdobie spravovať náš štát. Nech nám Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, vyprosí potrebné milosti zvoliť si väčšie dobro pre nás všetkých.


Modlitbová akcia:
RUŽENCOVÉ OBJATIE DIECÉZ SLOVENSKA 🇸🇰

     Srdečne  pozývame k spoločnej modlitbovej akcii, aby sme počas tohto roka postupne zverili do rúk našej nebeskej Matky všetky diecézy na Slovensku.
Vždy v prvý štvrtok v mesiaci, na tom mieste, kde budeme, pomodlime sa svätý ruženec a jednotlivé desiatky obetujme na konkrétne úmysly danej diecézy:
1️⃣
za diecézneho biskupa,
2️⃣
za kňazov diecézy,
3️⃣
za rehoľníkov diecézy,
4️⃣
za laikov diecézy,
5️⃣
za nové kňazské a rehoľné povolania v diecéze.
Možno práve teraz nastal správny čas namiesto kritiky dokázať, že nám na Cirkvi na Slovensku skutočne záleží. Urobme konkrétny krok, vezmime do rúk svätý ruženec a zjednoťme sa v modlitbe.

Na obrázku môže byť 2 ľudia, Hrad Bran a text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Ked' budeš dnes a V ktorykolvek iný deń uvažovat na slovami Písma, dovol'im preniknút do srdca. dovol' im zmenit' sposob, akým nazeráš na svet a l'udí, ktorych stretáš. 1600 Ⅲ กlt Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy