Milé rodiny,

  Ježiš sa za Vás modlí. Modlí sa aj za každého z nás jednotlivo. Modlí sa za zotrvávanie v Bohu, ochranu pred Zlým, život v pravde, jednotu s bratmi a sestrami v Cirkvi (najmä v miestnej cirkvi) i radostné prebývanie v nebi. Čo viac môžeme chcieť! Myslíme,  že je v našom živote niečo, čo je dôležitejšie ako Ježišove zámery s nami, za ktoré sa modlí? Určite nie. Preto vložme to, čo práve prežívame, do tejto Ježišovej modlitby. Možno zistíme, že sme sa len motali v sebe a vo svojom pohľade na svet, no nevideli sme Boží zámer s nami i so svetom. Zmeňme preto svoje zmýšľanie = robme pokánie a odteraz vždy, keď sa pôjdeme modliť, usilujme sa napojiť na Ježišovu modlitbu za nás.
Viete, čo je ešte na tom celom nádherné? Ježiš sa za nás neprihovára len niekde v nebi, ale priamo v našom srdci. Od krstu v nás žije. Nie je ďaleko. Ďakujme mu za to, posilňujme jeho prítomnosť v nás častým prijímaním Chleba života, usilujme sa zmýšľať ako on (Flp 2, 5-8).
Cesta svätosti je pre nás otvorená. Sám Boh nás ňou vedie, sám Boh robí všetko, aby sme boli len jeho.

     Nech Ježišova modlitba prenikne srdcia všetkých členov Vašej rodiny. To Vám z úprimného srdca želám a vyprosujem požehnanú nedeľu.

Váš Jozef Holka, farár

Liturgia domácej cirkvi na 7. veľkonočnú nedeľu