2. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nás vovádza do vzťahu medzi Ježišom a Cirkvou, čo je vyjadrené vzťahom muža a ženy – manželstvom, ktoré má byť založené na duchovných hodnotách. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce...

Krst Krista Pána

     Svojím krstom Ježiš jednoznačne ukázal, že stojí na našej strane – na strane hriešnikov. Vo viere budeme úspešní, ak sa my postavíme na stranu Boha. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce...

Zjavenie Pána

     Neľakajme sa slova „zjavenie“. Boh sa človeku skutočne musí zjaviť, teda dať sa poznať, zažiariť mu. A robí to spôsobom, ktorý je pre každú dobu a kultúru primeraný. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné...

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

     Dnes sa nám v evanjeliu predstavuje ideálna rodina, ktorá je vzorom všetkých rodín, medziľudských vzťahov a postojov k Bohu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. Vo štvrtok  v Dolných Lefantovciach,...

Vianoce 2018

„Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách“ (Jn 12, 46).                                        Milí farníci, deti a mládež,      ťažko je nám ubrániť sa vianočnej atmosfére, veď patrí...

4. adventná nedeľa

     Myšlienky dnešnej nedele možno zhrnúť do vety: Lebo už svitá na deň vykúpenia a blízko je doba našej spásy, kedy príde záchranca, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sa sám stal človekom a neprestal byť...

Informačný servis nitrianskej diecézy