Farské oznamy – Veľkonočná nedeľa

     Dnes je Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť s oktávou. Začíname sláviť veľkonočné sviatky a vstupujeme do Veľkonočného obdobia, čo nás neustále pozýva stretávať sa so zmŕtvychvstalým Kristom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244,...

Farské oznamy – Kvetná nedeľa

     I tento rok dostávame v dnešný deň príležitosť premýšľať vo veľkej dôvere v Božiu moc, naplnení nádejou na jasné Ježišovo víťazstvo, čo Boh prostredníctvom Krista vykonal pre našu spásu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce k Veľkej noci v utorok...

Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa

     5. pôstnou nedeľou sa príprava na veľkonočné sviatky blíži ku koncu a pripravujeme sa na veľkonočné prežitie smrti Pána Ježiša – prechod zo smrti do života – z hriechu k blaženosti. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa

     Dnešné liturgické texty nám ponúkajú možnosť znovu si uvedomiť a prejsť cestu našej viery. Kresťanská viera predovšetkým znamená prijať nový pohľad na svet, na seba samého a na Boha. Je to vlastne prijatie Ježišovho pohľadu. Upratovanie...

Farské oznamy – 3. pôstna nedeľa

     Božie slovo dnešnej nedele nás vyzýva žiť vieru v Duchu a pravde, teda aj mimo našich oficiálnych náboženských prejavov, jednoducho všade. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105-139, Dolné Lefantovce č. domov 140-159. V utorok v Dolných Lefantovciach...

Farské oznamy – 2. pôstna nedeľa

     Obidve dnešné čítania nás pripravovali k prežitiu evanjelia: aby sme počuli hlas Otca, ukazujúceho na Syna, aby sme nielen dnes, ale vždy, keď sme na sv. omši, prežili niečo podobné, ako apoštoli na hore Premenenia...