Najsv. Trojica C 2019K ospravedlneniu človeka je potrebná viera v Krista a skutočná láska, ktorá sa otvára milujúcemu. K odpusteniu je nutná ochota a prijatie: ochota zmieriť sa s Bohom a prijať jeho odpustenie.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.
V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

17. – 23.06.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za dary Ducha Svätého.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Máriu, Richarda, deti a duše v očistci.

STREDA
Dolné Lefantovce vigílna sv. omša.

ŠTVRTOK Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krviBožie Telo – prikázaný sviatok
Horné Lefantovce o 18 30 za farnosť.
Deti – dievčatá a chlapcov – prosím, aby si priniesli lupienky z kvetov na eucharistickú procesiu, ktorá sa bude konať pri jednotlivých oltárikoch.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Ctime túto sviatosť slávnu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

PIATOK Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Horné Lefantovce o 18 30 za † Ľudovíta Balážiho.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Helenu Makišovú.

NEDEĽA 12. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 v kaplnke sv. Jána Krstiteľa v bývalom pavlínskom kláštore (kaštieli) pri príležitosti 650. výročia príchodu Rádu pavlínov v roku 1369 do našej farnosti. Sv. omša bude obetovaná za všetkých pavlínov, ktorí spravovali farnosť počas ich pôsobenia v nej. Slávnostnému liturgickému sláveniu bude predsedať provinciál Slovenskej kváziprovincie Rádu svätého Pavla Prvého pustovníka, pavlín páter Martin Lehončák OSPPE, farár farnosti Šaštín-Stráže.