Zoslanie DS C 2019 I keď sa dnešnou slávnosťou završuje Veľkonočné obdobie, tajomstvo Veľkej noci rozhodne nekončí; prežívame ho skrze Ducha Svätého v celom liturgickom roku, zvlášť pri každej nedeľnej Eucharistii a vo sviatosti krstu.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

10. – 16.06.2019

PONDELOK Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30 za † Michala, Júliu a Veroniku Vaňových.

UTOROK Spomienka sv. Barnabáša, apoštola
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30.

ŠTVRTOK Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Dolné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc s fatimskou pobožnosťou.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za študentov s fatimskou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za obrátenie rodičov.

NEDEĽA Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné a začína Cezročné obdobie a od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

„Buď mojím dychom – Duchu Svätý, aby som uva­žoval o tom, čo je sväté.

Buď mojou silou – Duchu Svätý, aby som robil to, čo je sväté.

Buď mojou túžbou – Duchu Svätý, aby som miloval, čo je sväté.

Buď mojou silou – Duchu Svätý, aby som strážil to, čo je sväté.

Chráň ma od zlého – Duchu Svätý, aby som nestratil to, čo je sväté.“             

(Sv. Augustín)