Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého B 1. čítanie: Sk 2, 1-11      Prvé liturgické čítanie je opisom kľúčovej udalosti prvotnej Cirkvi, ktorú nazývame zoslaním Ducha Svätého. Podľa...

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého B

     I keď sa dnešnou slávnosťou završuje Veľkonočné obdobie, tajomstvo Veľkej noci rozhodne nekončí; prežívame ho skrze Ducha Svätého v celom liturgickom roku, zvlášť pri každej nedeľnej Eucharistii a vo sviatosti krstu....

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 7. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26      Prvé čítanie nás vovádza do diania bezprostredne po Ježišovom vystúpení do neba. Učeníci sa svorne...

7. veľkonočná nedeľa B

     Boží Syn dnes za nás prosí, aby sme opustili svoju samotu a vstúpili do spoločenstva s ním, máme byť jedno, ako on a Otec; aby sme vstúpili do spoločenstva bratov a sestier, a tak...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy