Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 15. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Am 7, 12-15      Prorok Amos, pôvodom z Judska, bol ostrým kritikom boháčskej aristokracie v srdci Izraelského kráľovstva, ktorá si roztopašne...

15. nedeľa v Cezročnom období B

     Pán Ježiš nás dnes Božím slovom pozýva k spolupráci na jeho apoštolskom diele – ohlasovaní radostnej zvesti – evanjelia. Nebolo by slušné toto pozvanie odmietnuť.      Na budúcu nedeľu bude...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 14. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Ez 2, 2-5      Tento úryvok z proroka Ezechiela, ktorý nás má pripraviť na dnešné evanjelium, je názorným príkladom povolania...

14. nedeľa v Cezročnom období B

     Prorocké poslanie dnes znamená svedčiť o Božej pravde a pôsobiť v Božej sile a moci. Tým je v zásade vyzbrojený každý kresťan, ktorý si uvedomuje svoje poslanie v Cirkvi.      Upratovanie kostolov:...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy