Farár: 

Jozef Holka

adresa: Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Martina Horné Lefantovce, Farská ulica 185/10
951 45 HORNÉ LEFANTOVCE

tel.: 037/778 60 10

email: horne.lefantovce@nrb.sk

Číslo účtu: 31231303/0900

IBAN: SK5309000000000031231303

IČO: 35 590 289