Horné Lefantovce Dolné Lefantovce
letný čas zimný čas letný čas zimný čas
PONDELOK 18.30 18.00
UTOROK 18.30 18.00
STREDA 18.30 18.00
ŠTVRTOK 18.30 18.00
PIATOK 18.30 18.00
SOBOTA 7.30 7.30
NEDEĽA 10.00 10.00 8.00 8.00

Na prvú nedeľu od 16 30 do 17 00 vo farskom kostole vystavená k
poklone Oltárna sviatosť a po nej spoločná modlitba vešpier.
V ostatné nedele o 17 00 litánie a spoločná modlitba vešpier.

Spoveď starých a chorých po domoch v piatok prvopiatkového týždňa
od 8.00 hod. (Dolné a Horné Lefantovce)

Celodenná výročná farská poklona: 2. veľkonočná nedeľa

Deň posviacky farského kostola v Horných Lefantovciach:
15. november 2009

Deň posviacky filiálneho kostola v Dolných Lefantovciach:
8. september 2018

Príležitosť k sviatosti zmierenia:
1/2 hod. pred každou sv. omšou (aj v nedeľu)
1 hod. v prvopiatkovom týždni pred sv. omšami
(v sobotu a v nede
ľu 1/2 hod.)

Modlitba posv. ruženca:
1/2 hod. pred každou sv. omšou

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy