Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

1. pôstna nedeľa B

     Na ceste Pôstnej doby nás bude sprevádzať Pán, ktorý sám na sebe spoznal, čo je to pokušenie k pohodlnejšej a príjemnejšej ceste. On nad pokušením zvíťazil. A v tom chce pomôcť aj nám....

Komentáre k nedeľným čítaniam & domáca liturgia na nedeľu

Komentáre k textom na 1. pôstnu nedeľu B 1. čítanie: Gn 9, 8-15      Čítaná stať obsahuje záverečnú časť biblického príbehu o potope (6, 1 – 9, 17). Po vyjdení z korába...

KAIROS – 17. časť (o biblickej zmluve)

     Začali sme Pôstne obdobie. Prvých päť pôstnych nedieľ nám v prvých čítaniach ponúka jednu spoločnú tému – zmluva. Sväté písmo uvádza viaceré starozákonné postavy, prostredníctvom ktorých Boh uzatvoril zmluvu...

Pôst 2021 & dokumenty & možnosti prežívania Pôstu

          Milí farníci, rodiny, mládež, deti,      keď sme takto pred rokom vstupovali do Pôstnej doby, nikto z nás netušil, aká bude iná oproti predchádzajúcim. Prežili sme niekoľko dní Pôstu...

Všetky oznamy