Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kanonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

KAIROS – 4. časť (o liturgickom roku)

     Končí liturgický rok a od 1. adventnej nedele začne nový. Nie je liturgický rok nudným opakovaním tých istých sviatkov a cirkevných období? Aký je jeho pôvod a štruktúra? Vypočujte...

Nedeľa Krista Kráľa A

     Slávnosť Krista Kráľa nie je ohliadnutím späť po uplynulom čase, ale ukazuje nám dopredu, v akom duchu máme začať nový okruh roku spásy – vytvárať a budovať Božie kráľovstvo. Na budúcu...

Liturgia domácej cirkvi na každý deň

     Túto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/matka – uvádza modlitbu, na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentára je potrebné...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 34. nedeľu v Cezročnom období A – Slávnosť Krista Kráľa 1. čítanie: Ez 34, 11-12. 15-17      Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme...

Všetky oznamy