Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

25. nedeľa v Cezročnom období C

   Každé naše zhromaždenie v Božom chráme, i to dnešné, je lekciou, ako dobre prežiť svoj život. Je to umenie, na ktorom je založené naše kresťanstvo, naša viera.   Upratovanie kostolov: Horné...

24. nedeľa v Cezročnom období C

   Snáď najväčším posolstvom Biblie je správa človeku o Bohu, ktorý odpúšťa, ktorý miluje i človeka, ktorý hreší, o Bohu, ktorý vie o ľudskej slabosti. Boh iba chce, aby si človek svoj...

23. nedeľa v Cezročnom období C

   V evanjeliu nám dnes Pán Ježiš hovorí, že viera nie je obyčajným uznaním Božej existencie, ale i prijatím Božích prikázaní do nášho každodenného života.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov...

22. nedeľa v Cezročnom období C

    Ježiš nás dnes v evanjeliu oslobodzuje od sústredenosti na seba, od kŕčovitého hľadania uznania a prestíže, od sebavychvaľovania. Učí nás tak pokore, aby sme do stredu pozornosti nestavali seba.    Upratovanie...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy