Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

13. nedeľa v Cezročnom období C

     Dnešné evanjelium je charakteristické naliehavou výzvou, aby sme si pri každom eucharistickom slávení (a nielen vtedy) overovali obsah a postoje svojho vlastného nasledovania Pána Ježiša.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č....

LAUDATE DOMINUM (Ž 16)

    Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie...

KAIROS – 87. časť (o vyznaní Petrovej lásky)

     Posledná kapitola Jánovho evanjelia ponúka známu udalosť, keď sa Pán Ježiš pýta na Petrovu lásku. V tejto časti podcastu sa dozviete, aké je posolstvo tejto evanjeliovej udalosti. Príjemné počúvanie.

12. nedeľa v Cezročnom období C

     Mnoho ľudí môže zvierať strach o Cirkev, keď vidia okolo seba málo veriacich alebo vnímajú našu veľkú nedostatočnosť. Ale už ľudia v starozákonnej dobe vedeli, že nepatria sami sebe, ale...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy