Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

18. nedeľa v Cezročnom období B

     Boh nás nielen stvoril a udržuje pri živote, ale tiež nás vedie. Buďme vnímaví na jeho hlas a poďme za ním.     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné...

LAUDATE DOMINUM (Ž 78)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie...

KAIROS – 40. časť (o sv. Marte)

     Postava Marty z Betánie, sestry, Márie a Lazára, sa spomína v Novom zákone iba trikrát. Pre mnohých je známa jej ponosa na sestru Máriu, ktorá ju nechala samotnú obsluhovať....

17. nedeľa v Cezročnom období B

     Dnešné evanjelium nám pripomenulo predobraz konečného naplnenia potrieb človeka v Bohu – nasýtenie všetkých zo stola Božieho slova a eucharistického chleba. Bude záležať len na nás, či dnes odídeme zo stretnutia...

Všetky oznamy