Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 4. pôstnu nedeľu A 1. čítanie: 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a      Rozprávanie o Dávidovom pomazaní je zaradené do liturgie kvôli tomu, že je predobrazom krstného...

4. pôstna nedeľa A

   Dnešné liturgické texty nám ponúkajú možnosť znovu si uvedomiť a prejsť cestu našej viery. Kresťanská viera predovšetkým znamená prijať nový pohľad na svet, na seba samého a na Boha. Je...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 3. pôstnu nedeľu A 1. čítanie: Ex 17, 3-7      Čítanie spája tému smädu ľudu s témou jeho reptania a pokúšania Boha v púšti. Motív reptania je...

3. pôstna nedeľa A

     Božie slovo dnešnej nedele nás vyzýva žiť vieru v Duchu a pravde, teda aj mimo našich oficiálnych náboženských prejavov, jednoducho všade.     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy