Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

2. nedeľa v Cezročnom období C

     V dnešnom evanjeliu ide o prehĺbenie predošlého daru – daru, ktorý prejavil Boh voči ľuďom, teda lásky. Boh nedáva ani málo, ani veľa, presne toľko, koľko človek potrebuje pre seba i pre...

LAUDATE DOMINUM (Ž 96)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie...

KAIROS – 64. časť (o skrytých rokoch apoštola Pavla)

     Apoštol Pavol vo svojom liste Galaťanom uvádza, že po povolaní za apoštola šiel z Damasku do Arábie (porov. Gal 1, 18). V tejto časti sa František Trstenský zamýšľa, čím...

⚠️ MIMORIADNY OZNAM ⚠️ k sláveniu sv. omší od 12.1.2022

     Na základe Vyhlášky č. 2/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, sú  od 12. januára 2022 povolené verejné slávenia bohoslužieb v režime OP. bohoslužieb sa môžu zúčastniť: kompletne zaočkované osoby; osoby po...

Všetky oznamy