Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 11. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Ez 17, 22-24      Stať je prorockou alegóriou (hebr. mašal) v rámci alegórie o orloch v  Ez 17, kde jednotlivé prvky...

11. nedeľa v Cezročnom období B

     Božie kráľovstvo je nezištná Božia iniciatíva vzhľadom k nám. Je jeho darom a prejavom jeho milosti. Je cestou Boha k človeku. Boh ale čaká na našu odpoveď.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 10. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Gn 3, 9-15      Prvé čítanie je z príbehu o prvých ľuďoch v raji a o prvotnom hriechu (Gn 2, 4 –...

10. nedeľa v Cezročnom období B

    Hriech je prekážkou nášho vzťahu k Bohu a k ľuďom, nie však prekážkou Boha k nám. Ak si zachováme vzťah priateľstva s Bohom čo najdlhšie, znova si budeme obnovovať jeho spoločenstvo lásky a duchovného príbuzenstva....

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy