Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

6. veľkonočná nedeľa B

   V ľudských neistotách máme jednu úplnú istotu – Ježišovu lásku sprevádzanú očakávaním prisľúbeného Božieho Ducha. Má však Ježiš istotu aj v našej láske?      Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48      Úryvok zo Skutkov apoštolov nás privádza do domu Kornélia, rímskeho dôstojníka, ktorý žil v...

KAIROS – 28. časť (o Evanjeliu podľa Marka)

     Evanjeliá majú vo Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti ponúka František Trstenský pohľad na prvé a najstaršie novozákonné evanjelium,...

5. veľkonočná nedeľa B

     Dnes si máme na základe Božieho slova uvedomiť, že život a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša je niečo, čo sa týka každého človeka: po všetky časy je on kmeňom života, my ratolesťami....

Všetky oznamy