Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kanonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

29. nedeľa v Cezročnom období

     Božie slovo nám dnes pripomína, že sme stvorení na Boží obraz – nesieme ho v sebe – a teda patríme Bohu, dávame sa mu. Ak sa rozhodujeme medzi Bohom a človekom alebo...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 29. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 45, 1. 4-6    Prvé čítanie predstavuje úryvok, ktorý približuje položenie židovského národa v babylonskom zajatí. Autor...

Slávenie svätých omší od 15.10.2020

              Milí farníci, srdečne Vás všetkých pozdravujem a vyprosujem veľa Božích milostí do týchto dní. Podľa nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR verejné slávenie svätých omší zostáva možné, avšak s...

28. nedeľa v Cezročnom období A

     V dnešnom evanjeliu sa nám ponúka dôležitá myšlienka: nakoľko je pravdou, že nás Boh volá a povoláva „bez nás“ (bez nášho „prispenia“), natoľko je tiež pravdou, že nás nespasí „bez nás“...

Všetky oznamy