Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 26. nedeľu v Cezročnom obobí A 1. čítanie: Ez 18, 25-28      Prorok Ezechiel bol jedným z najvýznamnejších prorokov v babylonskom zajatí. Jeho účinkovanie a prorocké výroky...

26. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnešné Božie slovo nás učí, že pohľad na Božie milosrdenstvo, ktoré nám viera sprostredkuje, dodáva odvahy, aby sme prijali pravdu o sebe samých bez prikrášľovania alebo zapierania skutočnosti.    Upratovanie...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 25. nedeľu v Cezročnom obobí A 1. čítanie: Iz 55, 6-9      Text prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich...

25. nedeľa v Cezročnom období A

     Božie slovo dnešnej nedele nám oznamuje, že oslavovať Boha znamená radovať sa zo svojho života i zo života druhých, radovať sa z toho, že Boh odmieňa milosrdne vo svojej „nespravodlivosti“.     ...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy