Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kanonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

Sv. Cyrila a Metoda

     Pán Ježiš nás dnes vyzýva, aby sme zachovávali všetko, čo nás naučil, čo vyplýva z našej viery a nezabúdali na to aj v tomto dovolenkovom a prázdninovom čase. Na budúcu nedeľu bude...

Komentáre k (nedeľným) čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť sv. Petra a Pavla Komentár k prvému liturgickému čítaniu Sk 12, 1-11      Dnešné prvé liturgické čítanie pochádza z 12. kapitoly Skutkov apoštolov. V rámci tejto novozákonnej knihy,...

13. nedeľa v Cezročnom období A

     Do Cirkvi sme boli v krste povolaní každý celkom originálnym spôsobom. Pokiaľ je naša viera v Cirkev skutočná a úprimná, potom i my máme byť s Kristom, prinášať evanjelium vo vernom svedectve a všetko svoje...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 13. nedeľu v Cezročnom období A Komentár k prvému liturgickému čítaniu (2 Kr 4, 8-12a. 14-16a)      Vo 4. kapitole z 2. knihy Kráľov, ktorej súčasťou je...

Všetky oznamy