Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

25. nedeľa v Cezročnom období

  Dnešné evanjelium nám pomáha pochopiť veľkosť Boha prichádzajúceho na tento svet, aby sme pochopili veľkosť človeka stvoreného na Boží obraz a jeho hodnotu. Prijmime sa tak navzájom.   Upratovanie...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 25. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Múd 2, 12. 17-20      Spravodlivým aj podľa knihy Múdrosti je ten, kto ostal verný Pánovi a jeho prikázaniam a stavia...

LAUDATE DOMINUM (Ž 54)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie...

KAIROS – 47. časť (o Belzebulovi)

     Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, jeho protivníci ho obvinili, že to dosiahol iba zo spolupráce s Belzebulom (porov. Mt 12, 25). Kto to bol Belzebul, aký význam má toto...

Všetky oznamy