Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kanonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

Mimoriadny Rok svätého Jozefa

    Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským listom Patris Corde...

KAIROS – 13. časť (o poznaní Svätého písma)

     V nedeľu 24. januára budeme v Katolíckej cirkvi sláviť Nedeľu Božieho slova. Možno niektorí máte pred čítaním bázeň, aby ste biblickým textom dobre rozumeli. Iných mohlo odradiť, že vyjadrovanie...

Akcia 777 – duchovná príprava pred Nedeľou Božieho slova

     Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorá sa pravidelne slávi v 3. nedeľu Cezročného liturgického obdobia. V tento deň si máme osobitným...

Týždeň s Ježišovými podobenstvami

     V nedeľu 24.1. slávime v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho slova. Aj v našej farnosti sa chceme duchovne pripraviť na toto slávenie. Nakoľko nám to súčasná situácia nedovoľuje spoločne pri...

Všetky oznamy