Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

Komentáre k nedeľným čátaniam

Komentáre k textom na 1. pôstnu nedeľu B 1. čítanie: Gn 9, 8-15      Čítaná stať obsahuje záverečnú časť biblického príbehu o potope (6, 1-9, 17). Po vyjdení z korába sa Bohu zapáči...

1. pôstna nedeľa B

     Pôstne obdobie je pozvaním do ticha. Na miestach, kde všetko ostatné utícha, pociťujeme Božiu prítomnosť, učíme sa počúvať Boží hlas, obrátiť sa k nemu a spoznať ho ako Jediného.      Upratovanie...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 6. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Lv 13, 1-2. 45-46      Prvé čítanie stručne predstavuje základné inštrukcie týkajúce sa kožných chorôb, ktoré kvôli vysokej miere nákazlivosti boli...

6. nedeľa v Cezročnom období B

     Dnešná nedeľa je doslova nabitá Božím prianím dať najavo svoju túžbu po človeku. Boh nás dnes volá, aby sme neboli ľahostajní k jeho pohľadu na nás. Nestačí iba počúvať Božie...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy