Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kanonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

15. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nie je určené ani k teoretizovaniu, ani k povrchnému prijímaniu, ale má cez porozumenie a vieru viesť človeka k takému spôsobu existencie, ktorý pred Bohom obstojí a ktorý, inými slovami,...

14. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nám pripomína, že každý  sme Bohom povolaný, aby sme pôsobili na mieste, kde nás Pán pošle, aby sme budovali a šírili okolo seba civilizáciu lásky a pokoja....

13. nedeľa v Cezročnom období

     Pán Ježiš nás dnes svojimi slovami pozýva k nasledovaniu a každému z nás dal určitú úlohu v budovaní Božieho kráľovstva. Ako Ježiš i my máme ísť dôsledne za svojím cieľom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

12. nedeľa v Cezročnom období

     Až do dnešného evanjelia sa prihováral Ježiš prevažne zástupom, konal zázraky, učil. Ale teraz najbližším otvára oči pre ešte iný význam svojho príchodu na zem. To apoštoli doposiaľ netušili…...

Všetky oznamy