Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

34. nedeľa v Cezročnom období C – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

     Evanjelium nám dnes predstavuje nášho Kráľa na zvláštnom tróne: na kríži, v najväčšej bezmocnosti a ponížení. Je to tak preto, aby sme pochopili, že Kristovo kráľovstvo sa nepresadzuje silou, násilím,...

33. nedeľa v Cezročnom období C

     Týmto týždňom nás môže viesť myšlienka, že práve prežívaním prítomnosti sami rozhodujeme o tom, aká bude naša budúcnosť.     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov...

32. nedeľa v Cezročnom období C

    Každú nedeľu sa schádzame v Božom chráme, aby sme zvestovali Pánovu smrť, vyznávali jeho zmŕtvychvstanie, kým nepríde v sláve. Tak sa to modlíme počas sv. omší a tomu má byť prispôsobený...

31. nedeľa v Cezročnom období C

    Na základe dnešného evanjelia môžeme povedať, že spása v tomto (Božom) dome je vyjadrením Ježišovej prítomnosti. Je už našou starosťou, aby prešla v dnešný deň aj do našich rodín prostredníctvom...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy