Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

20. nedeľa v Cezročnom období C

     Dnešné evanjelium nám prostredníctvom emócií Pána Ježiš pripomína, že ak chceme iných zapáliť nadšením pre Božie kráľovstvo, musíme byť sami zapálení nadšením pre Božie hodnoty.     Upratovanie kostolov: Horné...

19. nedeľa v Cezročnom období C

    Dnes si máme uvedomiť, že život je jedna z najvzácnejších, najkrehkejších hodnôt na svete, ale zároveň najviac ohrozovaná, a to zo strany samotného človeka. Náš život závisí od Boha, preto buďme...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 19. nedeľu v Cezročnom období C 1. čítanie: Múd 18, 6-9      Toto čítanie predstavuje niektoré momenty veľkej udalosti exodu, a predovšetkým noci, v ktorej došlo k oslobodeniu. Autorovo...

18. nedeľa v Cezročnom období C

    Dnešné evanjelium nám pripomína pominuteľnosť všetkého, ale zároveň kladie veľmi závažnú otázku: Môže však len tak zaniknúť človek, ktorého Boh stvoril, na ktorého pohliadol s láskou, ktorého oslovil menom? Nemôže,...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy