Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kanonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

Pôstny kalendár 2020

Sobota 28.3. | arcibiskup Paulos Faraj Rahho Príbeh mučeníka      Arcibiskup Paulos Faraj Rahho viedol kresťanov v Mosule počas jedného z najtemnejších období. Arcibiskup Louis Sako z Kirkuku ho opísal ako človeka, „ktorý...

4. pôstna nedeľa A

23. – 29.03.2020 POZOR!!!      V noci z 28. na 29. marca sa mení čas. O 02. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hod. letného času.     Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska kvôli...

Úplné odpustky

MIMORIADNE ÚPLNÉ ODPUSTKY V ČASE EPIDÉMIE      „Veľký plášť milosrdenstva je rozprestretý nad všetkými, ktorí ho túžia prijať“. Takto predstavil hlavný penitenciár Mauro kardinál Piacenza dekrét, ktorý v piatok 20. marca...

Pôstny kalendár 2020

Nedeľa 22.3. | biskup Yohanna Ibrahim a arcibiskup Boulos Yaziji Príbeh mučeníka      Aleppo, ohnisko konfliktu a napätia, prináša stále negatívne správy. V meste Kafr Dael, približne 10 kilometrov od Aleppa, uniesli...

Všetky oznamy