Vitajte na stránke Farnosti sv. Martina z Tours v Horných Lefantovciach. Samotný názov „farnosť“ pochádza z gréckeho paroikía, lat. parochia, čo znamená prebývať uprostred, nachádzať sa blízko niekoho. Sv. Ján XXIII. rád hovorieval, že „farnosť je studňou v obci, pri ktorej si všetci utíšia svoj smäd“.
Farnosť Horné Lefantovce sa nachádza v prekrásnom prostredí situovanom do prírody Tríbečského pohoria. Jej počiatky siahajú do dávnej minulosti. Kedy vznikla, nie je isté. Staré Schematizmy Nitrianskej diecézy i kánonické vizitácie hovoria o prastarej farnosti. Prvú zmienku o farnosti máme z roku 1218 v správe o nadácii pre chrám sv. Martina.
Farnosť tvoria obce Horné Lefantovce ako sídlo farnosti a Dolné Lefantovce, ktoré sú filiálnou obcou. V minulosti patrila do farnosti aj osada Svätý Ján, ktorá v roku 1894 zanikla. Farnosť bola pôvodne súčasťou Ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1776 bola lefantovská farnosť pričlenená k Nitrianskemu biskupstvu pri jeho územnom zjednotení.

6. veľkonočná nedeľa C

     V Kristovom pokoji na rozdiel od pokoja sveta nejde o odporúčanie pasivity a k odovzdanému prijímaniu všetkých situácií nášho života. Ide tu skôr o poznanie hraníc v našej vlastnej snahe o...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu C 1. čítanie: Sk 15, 1-2. 22-29     Prvý veľký problém, ktorému museli čeliť Ježišovi učeníci v prvej misii po Zoslaní Ducha Svätého, bol...

LAUDATE DOMINUM (Ž 67)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie...

KAIROS – 82. časť (o Petrovom vyznaní)

     Nová časť podcastu sa venuje jednej z najdôležitejších častí Nového zákona, ktorým je úryvok zo 16. kapitoly Matúšovho evanjelia. Peter v blízkosti Cézarey Filipovej vyznáva Ježišovo božstvo. Príjemné počúvanie.

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy