25. nedeľa v Cezročnom období C

   Každé naše zhromaždenie v Božom chráme, i to dnešné, je lekciou, ako dobre prežiť svoj život. Je to umenie, na ktorom je založené naše kresťanstvo, naša viera.   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné...

24. nedeľa v Cezročnom období C

   Snáď najväčším posolstvom Biblie je správa človeku o Bohu, ktorý odpúšťa, ktorý miluje i človeka, ktorý hreší, o Bohu, ktorý vie o ľudskej slabosti. Boh iba chce, aby si človek svoj hriech priznal a prosil o odpustenie.  ...

23. nedeľa v Cezročnom období C

   V evanjeliu nám dnes Pán Ježiš hovorí, že viera nie je obyčajným uznaním Božej existencie, ale i prijatím Božích prikázaní do nášho každodenného života.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov...

22. nedeľa v Cezročnom období C

    Ježiš nás dnes v evanjeliu oslobodzuje od sústredenosti na seba, od kŕčovitého hľadania uznania a prestíže, od sebavychvaľovania. Učí nás tak pokore, aby sme do stredu pozornosti nestavali seba.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov...

21. nedeľa v Cezročnom období C

    Aj dnešné evanjelium je vážnym varovaním, aby sa naša zbožnosť nestala samoúčelnou. Ani aktívny život vo viere bez lásky nám nezaručí Božie kráľovstvo.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č....

20. nedeľa v Cezročnom období C

     Dnešné evanjelium nám prostredníctvom emócií Pána Ježiš pripomína, že ak chceme iných zapáliť nadšením pre Božie kráľovstvo, musíme byť sami zapálení nadšením pre Božie hodnoty.     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné...

Informačný servis nitrianskej diecézy