Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšej Trojice A 1. čítanie: Ex 34, 4b-7a. 8-9      Dej prvého čítania sa odohráva počas putovania Izraela púšťou z Egypta. Vo vzťahu Izraela k Bohu sa práve odohrávala veľká kríza....

Slávnosť Najsvätejšej Trojice A

    Boh poslal na svet svojho Syna a tým vyjadril, aký je k svetu a človeku. Dáva sa poznať ako Trojjediný. Táto Božia výpoveď vyzýva k viere, ktorá sa stáva sama súdom – vyjadruje ľudské prijatie alebo neprijatie Božej...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého A 1. čítanie: Sk 2, 1-11     Prvé turíčne sviatky boli vlastne židovské sviatky týždňov (hebr. šawuot). V Jeruzaleme bolo vtedy veľa veriacich židov, domácich, ale aj z okolitých krajín,...

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého A

    Duch vzkrieseného Ježiša prináša do života prvotnej Cirkvi nový život: pokoj, radosť, otvorenosť voči druhým, odvahu k prijatiu Ježišovho poslania. Tohto stvoriteľského Ducha dáva Ježiš vdýchnutím a slovom, ako pri každej sviatosti, ktoré si máme dnes...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 7. veľkonočnú  nedeľu A 1. čítanie: Sk 1, 12-14      Úryvok zo Skutkov apoštolov nás vedie do Večeradla, v ktorom po Ježišovom nanebovstúpení zostávali pospolu apoštoli s Ježišovou Matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto...

7. veľkonočná nedeľa A

     Ježišova starostlivosť o učeníkov nekončí tým, že ich niečomu naučil. Vedel o ťažkostiach sveta a modlil sa teda za nich, aby vo svete obstáli, a tak aby naplnili svoje poslanie, ktoré od neho dostali. Rovnaká...

Informačný servis nitrianskej diecézy