6. veľkonočná nedeľa C

     V Kristovom pokoji na rozdiel od pokoja sveta nejde o odporúčanie pasivity a k odovzdanému prijímaniu všetkých situácií nášho života. Ide tu skôr o poznanie hraníc v našej vlastnej snahe o zmenu situácie, v ktorej sa nachádzame...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu C 1. čítanie: Sk 15, 1-2. 22-29     Prvý veľký problém, ktorému museli čeliť Ježišovi učeníci v prvej misii po Zoslaní Ducha Svätého, bol okrem prenasledovania zo strany židovských...

LAUDATE DOMINUM (Ž 67)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 22....

KAIROS – 82. časť (o Petrovom vyznaní)

     Nová časť podcastu sa venuje jednej z najdôležitejších častí Nového zákona, ktorým je úryvok zo 16. kapitoly Matúšovho evanjelia. Peter v blízkosti Cézarey Filipovej vyznáva Ježišovo božstvo. Príjemné počúvanie.

5. veľkonočná nedeľa C

     Ježišovo „nové prikázanie“ znamená vlastne prikázanie pokračovať v jeho štýle života a v jeho činnosti („ako som ja miloval vás“). Je to teda ideál veľmi náročný a nemožno ho napĺňať, ak človek nedá do hry skutočne seba...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 5. veľkonočnú nedeľu C 1. čítanie: Sk 14, 21b-27      V prvom čítaní je opísaný záver prvej misijnej cesty svätého Pavla a Barnabáša. V Derbe sa otáčajú naspäť a vracajú sa po svojich stopách. Navštevujú...

Informačný servis nitrianskej diecézy