Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 5. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie:  Iz 58, 7-10      Svetlo, ktoré dokáže prežiariť naoko frustrujúcu situáciu, zapaľuje v spolupráci s Božou milosťou človek. Možno i tak by sa dalo súhrnne vyjadriť...

5. nedeľa v Cezročnom období A

    Dnes nás evanjelium učí, že naša viera má byť svedectvom nášho života, v ktorom nájdu iní chuť a svetlo pre život vo viere, čím sme spoločne svojím životom povolaní oslavovať nášho nebeského Otca.    Na...

Komentáre k čítaniam

Komentáre k textom na sviatok Obetovania Pána A 1. čítanie:  Mal 3, 1-4      Spis proroka Malachiáša (5. stor. pred Kr.) uzatvára zbierku tzv. malých prorokov, teda relatívne kratších dvanástich prorockých spisov, ktoré sú v hebrejskom origináli...

4. nedeľa v Cezročnom období A

   Blahoslavenstvá ukazujú cestu k šťastnému, pravému životu, i keď niekedy pretkanému utrpením a bolesťou, ako nám dosvedčuje záverečné blahoslavenstvo o prenasledovaných, čím rastie naša viera a dôvera v Božiu silu a pomoc.     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č....

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 3. nedeľu v Cezročnom období A (Nedeľa Božieho slova) 1. čítanie:  Iz 8, 23b–9, 3      V prvom čítaní z proroka Izaiáša počúvame ako v 8. stor. pred Kr. obávaní Asýrčania dobyli...

3. nedeľa v Cezročnom období A

   Dnešné evanjelium obsahuje celé Kristovo posolstvo: Božie kráľovstvo je blízko. Aby sa uskutočnilo aj v našom živote, musíme prijať evanjelium ako normu svojho zmýšľania a konania.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce...

Informačný servis nitrianskej diecézy