Slávnosť Najsvätejšej Trojice

     K ospravedlneniu človeka je potrebná viera v Krista a skutočná láska, ktorá sa otvára milujúcemu. K odpusteniu je nutná ochota a prijatie: ochota zmieriť sa s Bohom a prijať jeho odpustenie. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce...

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

     I keď sa dnešnou slávnosťou završuje Veľkonočné obdobie, tajomstvo Veľkej noci rozhodne nekončí; prežívame ho skrze Ducha Svätého v celom liturgickom roku, zvlášť pri každej nedeľnej Eucharistii a vo sviatosti krstu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov...

7. veľkonočná nedeľa

     Jednota vyprosená Ježišom je pre veriacich už na zemi skutočnosťou, ktorú stačí v hĺbke vzťahov objaviť a žiť z nej. Nie je to len niečo úplne vnútorné, pretože je zameraná k tomu, „aby svet uveril“ v Ježišovo poslanie,...

6. veľkonočná nedeľa

     Ježišov pokoj z dnešného evanjelia neznamená prípravu na jeho odchod z tohto sveta, ale o spásu prežívanú tu a teraz vo Svätom Duchu. Znamená prípravu na jeho príchod v Eucharistii, kedy sa celá našu farnosť pripravuje na slávnosť...

5. veľkonočná nedeľa

     Stále aktuálne Ježišovo „nové prikázanie“ znamená vlastne prikázanie pokračovať v jeho štýle života a v jeho činnosti: „Ako som ja miloval vás.“ Je to teda veľmi náročný ideál a nemožno ho napĺňať, keď človek nedá do vzťahu...

4. veľkonočná nedeľa

     Dnešná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera – je spomienkou nielen na duchovné – kňazské a rehoľné povolania –, ale aj na naše osobné povolanie žiť s Kristom. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti...