Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 34. nedeľu v Cezročnom obobí A – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme 1. čítanie: Ez 34, 11-12. 15-17      Obraz pastierskeho života je v biblických textoch dobre známy. Nájdeme ho...

34. nedeľa v Cezročnom období A – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

     Kristovo kráľovstvo je vo vnútri človeka. Pokiaľ sa mu človek podvolí, premieňa jeho život, a to vníma i naše okolie. Nemusíme presviedčať druhých, že Kristus je Kráľom, musíme o tom presvedčiť seba samých, nechať ho kraľovať vo...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 33. nedeľu v Cezročnom obobí A 1. čítanie: Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31      Dnešné prvé čítanie predstavuje veľmi známy a často spomínaný úryvok o ideálnej a pracovitej žene. Tento text sa...

33. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnešné evanjelium nás napĺňa dôvernými otázkami voči Bohu: „Pane, k čomu ma potrebuješ?“ „Ako najlepšie naplním svoj život?“ „Kadiaľ ma chceš v živote viesť?“      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 32. nedeľu v Cezročnom obobí A 1. čítanie: Múd 6, 12-16      Úryvok z Knihy múdrosti určený na 32. nedeľu cez rok predstavuje jeden z najkrajších textov starozákonných múdroslovných kníh. Je tu reč o múdrosti,...

32. nedeľa v Cezročnom období A

     Každá svätá omša je dôkazom toho, že nás Pán Ježiš v živote verne sprevádza, že je vo svätej Cirkvi stále prítomný pre nás, pre záchranu nášho života. Možno až vtedy, keď by sa bohoslužba z...

Informačný servis nitrianskej diecézy