18. nedeľa v Cezročnom období B

     Boh nás nielen stvoril a udržuje pri živote, ale tiež nás vedie. Buďme vnímaví na jeho hlas a poďme za ním.     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. LITURGICKÝ...

LAUDATE DOMINUM (Ž 78)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 25....

KAIROS – 40. časť (o sv. Marte)

     Postava Marty z Betánie, sestry, Márie a Lazára, sa spomína v Novom zákone iba trikrát. Pre mnohých je známa jej ponosa na sestru Máriu, ktorá ju nechala samotnú obsluhovať. V tejto časti ponúka František...

17. nedeľa v Cezročnom období B

     Dnešné evanjelium nám pripomenulo predobraz konečného naplnenia potrieb človeka v Bohu – nasýtenie všetkých zo stola Božieho slova a eucharistického chleba. Bude záležať len na nás, či dnes odídeme zo stretnutia s Ježišom „hladní, alebo nasýtení“....

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 17. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: 2 Kr 4, 42-44      Dnešný starozákonný liturgický text rozpráva o zázračnom rozmnožení dvadsiatich jačmenných chlebíkov, ktoré Elizeus dostal za odmenu pre svoju službu...

LAUDATE DOMINUM (Ž 145)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 25....