25. nedeľa v Cezročnom období

  Dnešné evanjelium nám pomáha pochopiť veľkosť Boha prichádzajúceho na tento svet, aby sme pochopili veľkosť človeka stvoreného na Boží obraz a jeho hodnotu. Prijmime sa tak navzájom.   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 25. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Múd 2, 12. 17-20      Spravodlivým aj podľa knihy Múdrosti je ten, kto ostal verný Pánovi a jeho prikázaniam a stavia svoj život  na presne opačných...

LAUDATE DOMINUM (Ž 54)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 19....

KAIROS – 47. časť (o Belzebulovi)

     Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, jeho protivníci ho obvinili, že to dosiahol iba zo spolupráce s Belzebulom (porov. Mt 12, 25). Kto to bol Belzebul, aký význam má toto meno a akú úlohu plní...

24. nedeľa v Cezročnom období B

     Dnešné evanjelium je dôkazom toho, že nestačí Ježiša ako Mesiáša vyznať, je potrebné ho skutočne Mesiášom vo svojom živote mať – odovzdať mu celý svoj život, ako ho on odovzdal nám.    Upratovanie kostolov:...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 24. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Iz 50, 5-9b      Dnešné prvé čítanie je súčasťou Tretej piesne Pánovho služobníka z proroka Izaiáša. V pôvodnom význame tajomnou postavou tohto služobníka mal byť...