Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 15. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Am 7, 12-15      Prorok Amos, pôvodom z Judska, bol ostrým kritikom boháčskej aristokracie v srdci Izraelského kráľovstva, ktorá si roztopašne užívala na úkor chudobných. Amos...

15. nedeľa v Cezročnom období B

     Pán Ježiš nás dnes Božím slovom pozýva k spolupráci na jeho apoštolskom diele – ohlasovaní radostnej zvesti – evanjelia. Nebolo by slušné toto pozvanie odmietnuť.      Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 14. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Ez 2, 2-5      Tento úryvok z proroka Ezechiela, ktorý nás má pripraviť na dnešné evanjelium, je názorným príkladom povolania k prorockej službe. Aj keď Ezechiel...

14. nedeľa v Cezročnom období B

     Prorocké poslanie dnes znamená svedčiť o Božej pravde a pôsobiť v Božej sile a moci. Tým je v zásade vyzbrojený každý kresťan, ktorý si uvedomuje svoje poslanie v Cirkvi.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov od...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 13. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Múd 1, 13-15; 2, 23-25      Prvé čítanie predstavuje Boha ako milovníka života. Prirodzeného i večného života, ktorý nikdy nekončí. Ten však závisí od...

13. nedeľa v Cezročnom období B

   Dnešné evanjelium hovorí o chorobe a uzdravení, o smrti a vzkriesení. Naše víťazstvo nad bolesťou a smrťou je vo viere vo večný život, v nádeji vo vzkriesenie a v láske túžiacej po večnom stretnutí s Pánom.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č....

Informačný servis nitrianskej diecézy