Komentáre k nedeľným čátaniam

Komentáre k textom na 1. pôstnu nedeľu B 1. čítanie: Gn 9, 8-15      Čítaná stať obsahuje záverečnú časť biblického príbehu o potope (6, 1-9, 17). Po vyjdení z korába sa Bohu zapáči Noemova obeta a sľúbi, že už...

1. pôstna nedeľa B

     Pôstne obdobie je pozvaním do ticha. Na miestach, kde všetko ostatné utícha, pociťujeme Božiu prítomnosť, učíme sa počúvať Boží hlas, obrátiť sa k nemu a spoznať ho ako Jediného.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 6. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Lv 13, 1-2. 45-46      Prvé čítanie stručne predstavuje základné inštrukcie týkajúce sa kožných chorôb, ktoré kvôli vysokej miere nákazlivosti boli vnímané ako vážne ohrozenie telesnej...

6. nedeľa v Cezročnom období B

     Dnešná nedeľa je doslova nabitá Božím prianím dať najavo svoju túžbu po človeku. Boh nás dnes volá, aby sme neboli ľahostajní k jeho pohľadu na nás. Nestačí iba počúvať Božie slovo, je treba „zostúpiť“ priamo...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 5. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Jób 7, 1-4. 6-7      Text určený pre dnešné bohoslužby nám približuje starozákonného trpiteľa Jóba. Starozákonná kniha s rovnomenným názvom hovorí o zmysle ľudského utrpenia v zornom...

5. nedeľa v Cezročnom období B

     Božie slovo dnešnej nedele nám pripomína, ako dobre vieme, že naše kresťanské povolanie a poslanie nemožno oddeliť od života. V takom prípade by bolo nepravdivé a nepresvedčivé. Máme žiť to, čo slávime a slávime to, čo prežívame....

Informačný servis nitrianskej diecézy