22. nedeľa v Cezročnom období C

    Ježiš nás dnes v evanjeliu oslobodzuje od sústredenosti na seba, od kŕčovitého hľadania uznania a prestíže, od sebavychvaľovania. Učí nás tak pokore, aby sme do stredu pozornosti nestavali seba.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov...

21. nedeľa v Cezročnom období C

    Aj dnešné evanjelium je vážnym varovaním, aby sa naša zbožnosť nestala samoúčelnou. Ani aktívny život vo viere bez lásky nám nezaručí Božie kráľovstvo.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č....

20. nedeľa v Cezročnom období C

     Dnešné evanjelium nám prostredníctvom emócií Pána Ježiš pripomína, že ak chceme iných zapáliť nadšením pre Božie kráľovstvo, musíme byť sami zapálení nadšením pre Božie hodnoty.     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné...

19. nedeľa v Cezročnom období C

    Dnes si máme uvedomiť, že život je jedna z najvzácnejších, najkrehkejších hodnôt na svete, ale zároveň najviac ohrozovaná, a to zo strany samotného človeka. Náš život závisí od Boha, preto buďme neustále pripravení podriadiť mu ho....

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 19. nedeľu v Cezročnom období C 1. čítanie: Múd 18, 6-9      Toto čítanie predstavuje niektoré momenty veľkej udalosti exodu, a predovšetkým noci, v ktorej došlo k oslobodeniu. Autorovo dielo na povzbudenie bratov vo...

18. nedeľa v Cezročnom období C

    Dnešné evanjelium nám pripomína pominuteľnosť všetkého, ale zároveň kladie veľmi závažnú otázku: Môže však len tak zaniknúť človek, ktorého Boh stvoril, na ktorého pohliadol s láskou, ktorého oslovil menom? Nemôže, pokiaľ zostane sám sebou a verný...

Informačný servis nitrianskej diecézy