Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na nedeľu Krstu Pána B 1. čítanie: Iz 42, 1-4. 6-7      V druhej časti spisu proroka Izaiáša sa nachádzajú štyri tzv. piesne o Pánovom služobníkovi. Ide o hymnické opisy postavy, ktorá dokonale plní Božiu vôľu v prospech...

Krst Pána B

     Dnešná slávnosť môže byť vhodným zastavením, aby sme si hlbšie uvedomili svoj krst. Pripomenutím svojho krstu môžeme nechať „spadnúť“ všetky steny rozdelenia: pocity, že Boh na nás zabudol, nezaujíma sa o nás. Boh nám povedal...

Komentáre k (nedeľným) čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Panny Márie Bohorodičky B 1. čítanie: Nm 6,22-27      Prvé čítanie z Knihy Numeri prináša kňazské požehnanie, ktoré v rámci spisu uzatvára časť týkajúcu sa obradnej čistoty tábora Izraelitov (kap. 5–6). Cieľom...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na nedeľu Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa B 1. čítanie: Gn 15, 1-6; 21, 1-3      V tomto čítaní si Abrahám s horkosťou v srdci sťažuje Bohu, že nemá žiadneho potomka. Pán, ktorý vidí...

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa B

     Ak chceme mať do nového roku silný duchovný impulz, pozrime sa na Máriinu vieru. Tú by sme mali mať. Tá je kľúčom k riešeniam nášho života. Pretože živá viera spája človeka s Bohom a otvára mu...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 4. adventnú nedeľu B Najlepší plán 1. čítanie: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14. 16      Jednotiacim prvkom tohto čítania je slovo „dom“. Najprv sa týka Dávida, ktorý si vybudoval pevný...

Informačný servis nitrianskej diecézy