Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 9. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Dt 5, 12-15     Posolstvom tejto lekcie je príkaz svätiť siedmy deň. Tento príkaz je súčasťou Desatora Božích prikázaní a v izraelskom náboženskom systéme znamenal podstatnú...

9. nedeľa v Cezročnom období B

     Nedeľný deň nie je dňom nič nerobenia. Na prvom mieste má charakter oslavy, ďalej vzájomnosti, spoločenstva, odovzdávania sa, odpočinku, občerstvenia, stíšenia… Prežívame ho pri oltári v kostole a pri spoločnom stole doma. Pozrime sa dnes...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Najsvätejšej Trojice B 1. čítanie: Dt 4,  32-34. 39-40      Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na...

Slávnosť Najsvätejšej Trojice B

     Zmysel dnešnej slávnosti ozrejmuje jeden zo základov našej viery. Boh v troch osobách znamená, že veríme v Boha, v ktorom sa deje plodná a oslobodzujúca komunikácia. Ježišov Boh nie je osamelým, do seba uzavretým Bohom. Je to Boh...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého B 1. čítanie: Sk 2, 1-11      Prvé liturgické čítanie je opisom kľúčovej udalosti prvotnej Cirkvi, ktorú nazývame zoslaním Ducha Svätého. Podľa Skutkov apoštolov, konkrétne podľa ich...

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého B

     I keď sa dnešnou slávnosťou završuje Veľkonočné obdobie, tajomstvo Veľkej noci rozhodne nekončí; prežívame ho skrze Ducha Svätého v celom liturgickom roku, zvlášť pri každej nedeľnej Eucharistii a vo sviatosti krstu.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Informačný servis nitrianskej diecézy