19. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnes nás chce Božie slovo obohatiť o skúsenosť, že Pán Ježiš pozná situáciu človeka zmietaného neistotou, pochybovaním a malovernosťou. Preto nám ponúka svoju pomoc, ktorá je niekedy taká, že ju ani nespozorujeme, nepoznáme, ale predsa...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 19. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: 1Kr 19, 9a. 11-13a      Starozákonné texty o prorokovi Eliášovi patria medzi obľúbené, pretože sú poznačené ľudovými tradíciami a veľkým teologickým a duchovným bohatstvom. Prorok...

18. nedeľa v Cezročnom období A

     Božie slovo dnešnej nedele poukazuje na veľkú a milosrdnú lásku Boha k človeku. I my sa stávame jej súčasťou, keď odpovedáme na Božie pozvanie. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 18. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 55, 1-3       Hlavnou myšlienkou dnešného starozákonného textu sú dobrá Novej zmluvy. Je to jeden z textov, nad ktorými Cirkev medituje počas...

17. nedeľa v Cezročnom období A

     Božie kráľovstvo v dnešnom evanjeliu je naplnením radosti tých, ktorí ho našli a vierou si ho prisvojili. Zároveň je i prejavom smútku tých, ktorí doň nevošli. Vždy totiž ide o slobodné a láskou naplnené rozhodnutie stretnutia sa...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 17. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: 1Kr 3, 5-6a. 7-12      Príbeh prvého čítania predstavuje kľúčový okamih na začiatku vlády Šalamúna. Len nedávno ho jeho otec Dávid, už „starec...