1. adventná nedeľa A

     Adventný čas nám v súlade s dnešným evanjeliom pripomína, že nemožno čakať „až niekedy“ bude pokoj“, ale čakať, že Ježiš sa sám stane naším pokojom, a to už teraz. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné...

Advent 2019

     „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).                                              Milí farníci, deti a mládež,     ...

Krista Kráľa

     Pri pohľade na Pána Ježiša na kríži skúsme dnes pochopiť, že Kristovo kráľovstvo sa nepresadzuje silou, násilím, ale láskou. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné...

33. nedeľa v Cezročnom období

     Pri očakávaní druhého príchodu Ježiša Krista dostávajú rozmery nášho času charakter večnosti, čím sa minulosť, prítomnosť i budúcnosť odohrávajú  v jednom okamihu – teraz. A to je pre nás pozvanie prijať Ježiša Krista. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

32. nedeľa v Cezročnom období

     Každý kresťansky prežívaný život, pokiaľ má byť autentický, sa odohráva pod znamením neustálej cesty, na ktorej sú nám spoločníkmi druhí, a tam, kde sa oni zastavujú, je našou úlohou pokračovať. Cieľ, nebeské kráľovstvo, je...

31. nedeľa v Cezročnom období

     Cez dnešné Božie slovo sa dozvedáme, že obraz Boha, hľadajúceho strateného človeka, je potrebné domyslieť do konkrétností nášho života, čo nás vedie k našej zmene. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č....