KAIROS – 84. časť (o premenení Pána)

     Ježiš vzal troch učeníkov – Petra, Jakuba a Jána na vysoký vrch a pred ich očami sa premenil. V tejto časti sa dozviete, aké je posolstvo tohto evanjeliového úryvku. Príjemné počúvanie.

7. veľkonočná nedeľa C

    Evanjelium nás dnes vracia do ovzdušia poslednej večere, aby sme si znovu pripomenuli, že jadrom nášho kresťanstva je svornosť, milosrdenstvo a láska.    Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán...

LAUDATE DOMINUM (Ž 97)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 29....

KAIROS – 83. časť (o Petrovom pokarhaní)

     Nová časť podcastu nadväzuje na predchádzajúcu, v ktorej sme rozprávali o Petrovom vyznaní Ježišovho božstva. Po tejto Petrovej „hviezdnej“ chvíli prichádza pre neho „ľadová sprcha“. Mesiáša chce urobiť podľa svojich predstáv a dostáva sa...

6. veľkonočná nedeľa C

     V Kristovom pokoji na rozdiel od pokoja sveta nejde o odporúčanie pasivity a k odovzdanému prijímaniu všetkých situácií nášho života. Ide tu skôr o poznanie hraníc v našej vlastnej snahe o zmenu situácie, v ktorej sa nachádzame...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 6. veľkonočnú nedeľu C 1. čítanie: Sk 15, 1-2. 22-29     Prvý veľký problém, ktorému museli čeliť Ježišovi učeníci v prvej misii po Zoslaní Ducha Svätého, bol okrem prenasledovania zo strany židovských...

Informačný servis nitrianskej diecézy