Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 15. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Am 7, 12-15      Prorok Amos, pôvodom z Judska, bol ostrým kritikom boháčskej aristokracie v srdci Izraelského kráľovstva, ktorá si roztopašne užívala na úkor chudobných. Amos...

LAUDATE DOMINUM (Ž 85)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 11....

KAIROS – 37. časť (o Liste Filemonovi)

     Zo zbierky 73 spisov, z ktorých sa skladá Sväté písmo, sú viaceré také, o ktorých, žiaľ, ani súčasní veriaci nevedia, že patria do Svätého písma. Medzi ne patrí aj Pavlov list svojmu priateľovi Filemonovi....

Komentáre k (nedeľným) čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť sv. Cyrila a Metoda B 1. čítanie: Sir 44, 1. 4-7. 11-15      Starozákonné čítanie na slávnosť sv. Cyrila a Metoda je z Knihy Sirachovec a začína sa známym výrokom: „Chváliť nám treba...

14. nedeľa v Cezročnom období B

     Dnešná evanjeliová udalosť nám pripomína, že pri vstupe Ježiša do nášho života je potrebné uveriť s vierou v jeho moc, inak sa nebude môcť v ňom prejaviť.    Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 14. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Ez 2, 2-5      Tento úryvok z proroka Ezechiela, ktorý nás má pripraviť na dnešné evanjelium, je názorným príkladom povolania k prorockej službe. Aj keď Ezechiel...