Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 20. nedeľu v Cezročnom obobí A 1. čítanie: Iz 56, 1. 6-7  Tento Izaiášov úryvok odráža čas po babylonskom zajatí, keď sa intenzívne uvažovalo o obnove národa a jeho dejinného smerovania. Židovskému...

20. nedeľa v Cezročnom období A

    Do nového týždňa vstupujeme s myšlienkou, že každé stretnutie s Kristom v jeho evanjeliu i v omšovej obete je uistením o tom, že Boh je naším spojencom, tým, kto pomáha – nie tým, kto s uspokojením registruje naše neúspechy.     ...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 19. nedeľu v Cezročnom obobí A 1. čítanie: 1 Kr 19, 9a. 11-13a      Starozákonné texty o prorokovi Eliášovi patria medzi obľúbené, pretože sú poznačené ľudovými tradíciami a veľkým teologickým a duchovným bohatstvom. Prorok...

19. nedeľa v Cezročnom období A

     V nasledujúcich dňoch je potrebné si uvedomiť hodnotu a dar viery a prosiť o ňu, pretože iba ona nás udrží v Ježišovej blízkosti i vtedy, keď sa bude všetko rútiť, kymácať a my sa budeme cítiť právom ohrození.    Upratovanie kostolov:...

Sviatok Premenenia Pána A

   Udalosť premenenia Pána nám ponúka živšie objavovanie Ježiša, ktoré nás privádza k „zostupu z vrchu“, aby sme sa – naplnení silou Božieho Ducha – odhodlali k novým krokom na ceste opravdivého obrátenia a vytrvalo...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 17. nedeľu v Cezročnom obobí A 1. čítanie: 1 Kr 3, 5-6a. 7-12     Príbeh prvého čítania predstavuje kľúčový okamih na začiatku vlády Šalamúna. Len nedávno ho jeho otec Dávid, už „starec...

Informačný servis nitrianskej diecézy