18. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes sme sa dozvedeli, že Ježišove slová treba chápať ako naliehavú výzvu hľadať stále to, čo má väčšiu cenu – budovať duchovné bohatstvo a tým si zaistiť život s Bohom. Na budúcu nedeľu bude mesačná...

17. nedeľa v Cezročnom období

     Liturgia dnešnej nedele zameriava našu pozornosť na hľadanie Boha a jeho vôle pre nás. Modlitba sa zameriava na božské „Ty“, ale rozhodne nepotiera tiež naše ľudské „my“ a našu prítomnosť. Modlitba je pohľadom na milujúceho Boha,...

16. nedeľa v Cezročnom období

     Každé stretnutie Boha s človekom prináša perspektívu a budúcnosť pre človeka. K tomu malo viesť i toto naše dnešné spoločné stretnutie s ním, jeho prebývanie v našom spoločenstve. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov...

15. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nie je určené ani k teoretizovaniu, ani k povrchnému prijímaniu, ale má cez porozumenie a vieru viesť človeka k takému spôsobu existencie, ktorý pred Bohom obstojí a ktorý, inými slovami, vedie k večnému životu. Upratovanie kostolov:...

14. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nám pripomína, že každý  sme Bohom povolaný, aby sme pôsobili na mieste, kde nás Pán pošle, aby sme budovali a šírili okolo seba civilizáciu lásky a pokoja. Na budúcu nedeľu bude mesačná...

13. nedeľa v Cezročnom období

     Pán Ježiš nás dnes svojimi slovami pozýva k nasledovaniu a každému z nás dal určitú úlohu v budovaní Božieho kráľovstva. Ako Ježiš i my máme ísť dôsledne za svojím cieľom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce...