2. veľkonočná nedeľa B

     Dnešná liturgia nám pripomenula, že Veľká noc musí mať svoje miesto, svoje pokračovanie v celom našom živote. Zmŕtvychvstalý Ježiš chce ísť s nami naším životom. Nechajme sa ním viesť!     Sväté omše zostávajú naďalej slávené súkromne,...

Pozvanie k modlitbe za obete pandémie

     V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. V...

Komentáre k nedeľným čítaniam & domáca liturgia na nedeľu

Komentáre k textom na 2. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 4, 32-35      Text prvého čítania je jedným z tzv. Lukášových sumárov v Skutkoch apoštolov. Opisuje život kresťanskej komunity v Jeruzaleme a zdôrazňuje motív jednoty spoločenstva („jedno srdce,...

KAIROS – 24. časť (o židovskej veľkonočnej večeri)

     Traja evanjelisti Marek, Matúš a Lukáš podávajú opis Pánovej večere ako stolovanie na židovský sviatok Pesach, keď si židovský národ pripomína zázračné vyslobodenie z egyptského otroctva. V tejto časti sa dozviete, akým spôsobom sa slávila...

Veľká noc 2021

„Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte…“ (Mt 16, 7)                                  Drahí farníci, deti a mládež,     zdalo sa, že rovnako, ako vlani, budeme „sláviť“ veľkonočné sviatky bez osobného kontaktu s umučeným, zomrelým, pochovaným a...

Komentáre k (nedeľným) čítaniam

Komentáre k textom na Veľkonočný pondelok B 1. čítanie: Sk 2, 14. 22-33      Úryvok zo Skutkov apoštolov – novozákonného spisu, ktorý sa na pokračovanie číta počas celého Veľkonočného obdobia – nás prenáša do dňa...