Slávnosť všetkých svätých A – aktualizované

     Dnes slávime Sviatok všetkých svätých. V tieto novembrové dni myslíme a modlíme sa za našich zosnulých. Ježišovo vzkriesenie nás učí pozerať sa za horizonty nášho pozemského života. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349...

Liturgia domácej cirkvi so Skutkami apoštolov & KAIROS – 1. časť (o Skutkoch apoštolov)

UČENÍKMI PODĽA VZORU PRVÝCH KRESŤANOV autor: František Trstenský, kežmarský farár a dekan           Milí bratia a sestry, milí priatelia,      v týchto dňoch spúšťam podcast, v ktorom budem raz týždenne ponúkať zamyslenia na...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na Slávnosť  všetkých svätých A 1. čítanie: Zjv 7, 2-4. 9-14      Na dnešný sviatok všetkých svätých je ako prvé čítanie zvolený veľmi pekný biblický text z Apokalypsy, ktorý je vznešeným opisom...

Piatkový pôst

PRÍSNY PIATKOVÝ PÔST ZA ODVRÁTENIE KORONAVÍRUSU      Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne „Modlitbu za Slovensko“. V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu...

30. nedeľa v Cezročnom období A

     Vždy znovu musíme objavovať to, čo nás učí evanjelium: že len láska k Bohu je pevným základom lásky a úcty k človeku. Máme sa teda čo učiť!      Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 30. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Ex 22, 20-26      Vlastným prameňom, z ktorého sú vzaté hlboko humánne sociálne zásady dnešnej prvej lekcie, je Kniha zmluvy, ktorá sa nachádza...