Veľká noc 2019

„Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15, 14).                              Milí farníci, deti a mládež,       veľkonočné sviatky, ktoré sa každoročne opakujú v rôznych obmenách,...

Veľkonočná nedeľa

     Dnes je Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť s oktávou. Začíname sláviť veľkonočné sviatky a vstupujeme do Veľkonočného obdobia, ktoré so sebou prináša zvesť o zmŕtvychvstalom, živom Kristovi. „Hrob nebol ani prázdny, ani plný. Stal sa...

Kvetná nedeľa

      Dnes je Kvetná nedeľa čiže nedeľa Utrpenia Pána. Ježišova prítomnosť v Eucharistii, noc jeho modlitby v Getsemanskej záhrade, odpustenie nepriateľom, viera v toho, ktorý je Synom človeka a Božím Synom, voľba dobra, hoci sa ponúka zlo, Ježišov...

5. pôstna nedeľa

     Obrátenie je vždy žiadúce: od zlého k dobrému, od dobrého k lepšiemu, od lepšieho k dokonalému. Toto ponúkol Pán Ježiš hriešnici, ktorú obvinili, ale neodsúdili, a to ponúka aj nám. Každá sviatosť zmierenia by sa mala končiť...

4. pôstna nedeľa

     Skúsme si dnes uvedomiť, že Boh má ľudskú tvár, ktorá rovnako patrí tým, ktorí od neho odchádzaj a v ľútosti sa vracajú, ako aj k tým, ktorí zostávajú a nie sú schopní pocítiť jeho lásku. Rozdiel je len...

3. pôstna nedeľa

     Vo svojom obrátení by sme mali byť trpezliví so sebou i s inými, ako je Boh trpezlivý s každým z nás; pritom nezabúdajme, že aj Božia trpezlivosť má svoje hranice. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné...