2. adventná nedeľa A

    Dnes na 2. adventnú nedeľu nám prorok Izaiáš predstaví Božie kráľovstvo a Ján Krstiteľ nám k nemu ukáže cestu. Vykročiť však musíme sami.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 1. adventnú nedeľu A 1. čítanie: Iz 2, 1-5      Biblickí exegéti nazývajú proroka Izaiáša „evanjelistom Starého zákona“. Dôvodom takéhoto titulu je najmä to, že Izaiáš napísal mnoho textov, ktoré hovoria o Mesiášovi....

1. adventná nedeľa A

    Adventné obdobie nás uisťuje o Božej láske k nám a otvára naše vnútro pre každé stretnutie s ním. Budeme mať čas v tohtoročnom Advente vpustiť toto svetlo do našich životov a stretnúť sa s tým, ktorý prichádza?   Upratovanie kostolov: Horné...

34. nedeľa v Cezročnom období C – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

     Evanjelium nám dnes predstavuje nášho Kráľa na zvláštnom tróne: na kríži, v najväčšej bezmocnosti a ponížení. Je to tak preto, aby sme pochopili, že Kristovo kráľovstvo sa nepresadzuje silou, násilím, ale láskou.     Na budúcu...

33. nedeľa v Cezročnom období C

     Týmto týždňom nás môže viesť myšlienka, že práve prežívaním prítomnosti sami rozhodujeme o tom, aká bude naša budúcnosť.     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.    Počas tohto týždňa...

32. nedeľa v Cezročnom období C

    Každú nedeľu sa schádzame v Božom chráme, aby sme zvestovali Pánovu smrť, vyznávali jeho zmŕtvychvstanie, kým nepríde v sláve. Tak sa to modlíme počas sv. omší a tomu má byť prispôsobený aj náš život.    Upratovanie...

Informačný servis nitrianskej diecézy