KAIROS – 43. časť (o (ne)svätení nedele)

     Nedeľa sa stala súčasťou „weekendu“ a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tejto časti...

Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie B

     Dnes nás Panna Mária učí úplne, bez výhrad odovzdať sa Bohu – tu na zemi a raz vo večnosti.   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. LITURGICKÝ PREHĽAD   16.–22.08.2021...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie B 1. čítanie: Zjv 11, 19a; 12, 1-6a. 10a-c      Prvé liturgické čítanie na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je z Knihy zjavenia apoštola Jána. Predstavuje tehotnú ženu...

LAUDATE DOMINUM (Ž 45)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 15....

KAIROS – 42. časť (o ekológii v Cirkvi)

     Keď Svätý Otec František vydal encykliku Laudato Si (Buď pochválený), v ktorej sa venuje ochrane životného prostredia, niektorí sa pýtali, prečo sa Cirkev vyjadruje k enviromentalistickej téme. V tejto časti vysvetľuje František Trstenský, že...

19. nedeľa v Cezročnom období B

     Pán Ježiš sa ešte hlbšie zjavuje ako chlieb života – chlieb, ktorý sa dáva za život sveta. Dar eucharistie prichádza skrze smrť – v našom prípade ide o odumretie hriechu.    Na budúcu nedeľu bude...