Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 4. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 4, 8-12      Text čítania vovádza do obrannej reči apoštola Petra pred židovskou veľradou. Ide o posun v rozprávaní vzhľadom na úryvok z minulej nedele, keď hovoril pred...

4. veľkonočná nedeľa B

     Dnešná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera – je vo svojom Božom slove vyjadrením vzájomného zjednotenia spoločenstva a jeho jednotlivých členov s Kristom a jeho životom.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 3. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 3, 13-15. 17-19      Čítanie Skutkov predstavuje krátky úryvok z Petrovho prejavu pred zástupom, ktorý sa zhromaždil v chráme po tom, ako Peter a Ján „v...

3. veľkonočná nedeľa B

     Stojíme pred veľkonočným tajomstvom, prekvapujúcim víťazstvom života nad smrťou. Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš je svedectvom našej viery.      Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 2. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 4, 32-35      Text prvého čítania je jedným z tzv. Lukášových sumárov v Skutkoch apoštolov. Opisuje život kresťanskej komunity v Jeruzaleme a zdôrazňuje motív jednoty spoločenstva („jedno srdce, jedna...

2. veľkonočná nedeľa B

     Veľká noc nás znova a znova uisťuje o tom, že Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, nad pochybnosťami a neláskou je jednoznačné a definitívne. Kedykoľvek sami odpúšťame, staviame sa na stranu Víťaza – Krista. Kedykoľvek dokážeme Bohu i sebe...

Informačný servis nitrianskej diecézy