Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 23. nedeľu v Cezročnom obobí A 1. čítanie: Ez 33, 7-9      Nedeľu, ktorú práve slávime, by sme vzhľadom na čítania, mohli nazvať nedeľou účasti na Kristovom prorockom úrade. Služba prorokov v...

23. nedeľa v Cezročnom období A

     V dnešný deň si skúsme uvedomiť, že je pekné prísť na sv. omšu, uvedomiť si Božiu prítomnosť, jeho vernosť a pozornosť voči nám a takto sa postaviť pred Boha. Nemôžeme však zostať iba v tejto pozícii, ale prežívať...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 22. nedeľu v Cezročnom obobí A 1. čítanie: Jer 20, 7-9      Prvé čítanie dnešnej nedele je veľmi dojímavé. Ukazuje nám celú ťarchu, ale aj krásu Jeremiášovho prorockého poslania. Jeremiáš sa v...

22. nedeľa v Cezročnom období A

     Prvý školský týždeň sa nám v Božom slove prihovára myšlienkami Pána Ježiša a my máme spoznať, že je veľmi potrebné porovnávať vlastné myšlienky s myšlienkami evanjelia, naše chápanie skutočnosti s Božím pohľadom. Nie je to iba namáhavé, je...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 21. nedeľu v Cezročnom obobí A 1. čítanie: Iz 22, 19-23      V 1. čítaní sa spomína Sobna (správca kráľovského domu) a Eliakim (pisár). Boli to kráľovskí úradníci za čias kráľa Ezechiáša....

21. nedeľa v Cezročnom období A

     Na základe dnešného evanjelia by sme si mali položiť otázku: Kedy sme naposledy niekomu hovorili o Ježišovi?     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. LITURGICKÝ PREHĽAD   28.08.–03.09.2023 PONDELOK  Spomienka...

Informačný servis nitrianskej diecézy