KAIROS – 39. časť (o Márii Magdaléne)

     O Márii Magdaléne čítame v Lk 8, 2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podáva...

16. nedeľa v Cezročnom období B

     V dnešnom evanjeliu vystupuje Pán Ježiš, ktorý vyvádza apoštolov (aj nás) zo stresu do chvíle odpočinku a ktorý má zároveň čas pre všetkých, ktorí to potrebujú, teda aj pre nás. Skúsme si v tomto čase nájsť aj...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 16. nedeľu v Cezročnom období B 1. čítanie: Jer 23, 1-6      Biblické texty tejto nedele nám ponúkajú – možno povedať – pastiersku tému. Prvé čítanie hovorí o tejto téme najvýraznejšie....

LAUDATE DOMINUM (Ž 23)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 18....

KAIROS – 38. časť (o reakcii Cirkvi na pandémiu)

     Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie. Odborníci nás už pripravujú na možnú tretiu vlnu. V tejto časti sa František Trstenský zamýšľa nad tým, s akým poučením by Cirkev...

15. nedeľa v Cezročnom období B

     Dnes nám Božie slovo pripomína, že Boh stále posiela medzi nás svojich poslov – ľudí, ktorí hovoria z vnuknutia Ducha Svätého. Je iba na nás, či ten Boží hlas v hlase blížneho aj rozoznáme.     ...