Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 5. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 9, 26-31      Text zo Skutkov apoštolov popisuje situáciu prvej komunity v Jeruzaleme po príchode „obráteného“ Šavla [text Skutkov používa toto meno pre apoštola Pavla...

5. veľkonočná nedeľa B

     Dnešná veľkonočná nedeľa nám chce pripomenúť, aby sme si uvedomili, že život a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša sú niečo, čo sa týka každého človeka, každého z nás. Pre všetky časy je on kmeňom života, my ratolesťami....

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 4. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 4, 8-12      Text čítania vovádza do obrannej reči apoštola Petra pred židovskou veľradou. Ide o posun v rozprávaní vzhľadom na úryvok z minulej nedele, keď hovoril pred...

4. veľkonočná nedeľa B

     Dnešná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera – je vo svojom Božom slove vyjadrením vzájomného zjednotenia spoločenstva a jeho jednotlivých členov s Kristom a jeho životom.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 3. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 3, 13-15. 17-19      Čítanie Skutkov predstavuje krátky úryvok z Petrovho prejavu pred zástupom, ktorý sa zhromaždil v chráme po tom, ako Peter a Ján „v...

3. veľkonočná nedeľa B

     Stojíme pred veľkonočným tajomstvom, prekvapujúcim víťazstvom života nad smrťou. Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš je svedectvom našej viery.      Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Informačný servis nitrianskej diecézy