28. nedeľa v Cezročnom období C

   Dnes nás evanjelium učí, že záchrana človeka je nielen tam, kde dostáva pomoc, ale skôr tam, kde sa otvára správny a teda pravdivý vzťah medzi človekom a Bohom.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov...

27. nedeľa v Cezročnom období C

     Obsah dnešného evanjelia je jasný: Pred Bohom si nikto nemá robiť žiadne nároky. Boh nie je voči nám viazaný žiadnou povinnosťou. To však nijako neznamená, že pre nás nič neurobí. Otázkou je, či sme...

26. nedeľa v Cezročnom období C

   Dnešné evanjelium nehovorí ani tak o chudobe či bohatstve, ale o Božom slove, ktoré nám má jasne určiť zmysel a cieľ nášho života – Božie kráľovstvo.   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č....

25. nedeľa v Cezročnom období C

   Každé naše zhromaždenie v Božom chráme, i to dnešné, je lekciou, ako dobre prežiť svoj život. Je to umenie, na ktorom je založené naše kresťanstvo, naša viera.   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné...

24. nedeľa v Cezročnom období C

   Snáď najväčším posolstvom Biblie je správa človeku o Bohu, ktorý odpúšťa, ktorý miluje i človeka, ktorý hreší, o Bohu, ktorý vie o ľudskej slabosti. Boh iba chce, aby si človek svoj hriech priznal a prosil o odpustenie.  ...

23. nedeľa v Cezročnom období C

   V evanjeliu nám dnes Pán Ježiš hovorí, že viera nie je obyčajným uznaním Božej existencie, ale i prijatím Božích prikázaní do nášho každodenného života.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov...

Informačný servis nitrianskej diecézy