4. veľkonočná nedeľa B

    Božie slovo dnešnej nedele Dobrého pastiera poukazuje na vzájomné poznanie medzi Ježišom a nami, čo znamená maximálne spoločenstvo, zjednotenie, a to sa nemôže diať bez Cirkvi a života v nej.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č....

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 4. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 4, 8-12     Text čítania vovádza do obrannej reči apoštola Petra pred židovskou veľradou. Ide o posun v rozprávaní vzhľadom na úryvok z minulej nedele, keď...

KAIROS – 26. časť (o Božom milosrdenstve)

     Božie milosrdenstvo nie je len témou v osobe a náuke Ježiša Krista. Hovoria o ňom už starozákonné texty. Starý zákon, keď hovorí o milosrdenstve, najčastejšie používa dve hebrejské slová “chesed” a “rachamim”. V novej...

3. veľkonočná nedeľa B

     Texty so vzkrieseným Pánom, i ten dnešný, sa pohybujú v rozmedzí medzi „uveriteľným a neuveriteľným“, obvyklým a neobvyklým, medzi tým, čo poznáme, a medzi tým, čo náš svet úplne presahuje. Je potrebné vybrať si to správne, čo bude...

Komentáre k nedeľným čítaniam & domáca liturgia na nedeľu

Komentáre k textom na 3. veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 3, 13-15. 17-19      Čítanie Skutkov predstavuje krátky úryvok z Petrovho prejavu pred zástupom, ktorý sa zhromaždil v chráme po tom, ako Peter a Ján...

KAIROS – 25. časť (o sv. Jozefovi z pohľadu Svätého písma)

     V umení býva často sv. Jozef vyobrazený ako starec s prešedivelými vlasmi a bradou. V rôznych modlitbách sa mu dáva titul „ženích”. Prečo je to tak a aký pohľad nám ponúka Sväté písmo sa...