22. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnešným evanjeliom nás Kristus opäť pozýva vstúpiť nielen do Kristovej služby, ale i do jeho školy. Vyučuje nás, aby sme dokázali uniesť a zvládnuť všetky bremená života. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 22. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Jer 20, 7-9     Prvé čítanie dnešnej nedele je veľmi dojímavé. Ukazuje nám celú ťarchu, ale aj krásu Jeremiášovho prorockého poslania. Jeremiáš...

21. nedeľa v Cezročnom období A

     Boh vyžaduje naše prejavy lásky k nemu nielen slovami, ale predovšetkým skutkami – to je čas otvorenosti medzi nami a Bohom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. LITURGICKÝ PREHĽAD   24....

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 21. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 22, 19-23      V 1. čítaní sa spomína Sobna (správca kráľovského domu) a Eliakim (pisár). Boli to kráľovskí úradníci za čias kráľa...

20. nedeľa v Cezročnom období A

     Bohu ide o záchranu všetkých a teda každého. Ale táto záchrana sa uskutočňuje cez určité spoločenstvo: farnosť, Cirkev. Budúcnosť sveta, spásy, kresťanstva je v tom, že sa naplní Božie prisľúbenie na nás a cez nás. Upratovanie kostolov: Horné...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 20. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 56, 1. 6-7    Tento Izaiášov úryvok odráža čas po babylonskom zajatí, keď sa intenzívne uvažovalo o obnove národa a jeho dejinného...