Slávnosť Najsvätejšej Trojice C

    Slávnosť Najsvätejšej Trojice nám pripomína nielen Božiu veľkosť, ale i našu: sme stvorení, sme tu, aby sme boli a žili k podobe Trojjediného Boha, k Božiemu obrazu.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č....

LAUDATE DOMINUM (Ž 8)

     Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 12....

KAIROS – 85. časť (o geste umývania nôh)

     Ježiš pri poslednej večeri umyl svojim učeníkom nohy. Píše o tom Ján v 13. kapitole svojho evanjelia. V tejto časti podcastu sa zamýšľa František Trstenský nad významom tohto Ježišovho gesta. Príjemné počúvanie.

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého C

     Kresťan môže s bolesťou vnímať svoju nedokonalosť a hriešnosť. A predsa nemá pri tomto pravdivom zistení zostať. Je nám daný Duch Svätý. Môže nás ovplyvňovať, viesť, ale tiež znepokojovať a burcovať z nepravej spokojnosti. Stojí za to po...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na slávnosť Zoslania Ducha Svätého C 1. čítanie: Sk 2, 1-11      Prvé turíčne sviatky boli vlastne židovské sviatky týždňov (hebr. šawuot). V Jeruzaleme bolo vtedy veľa veriacich židov, domácich, ale aj z okolitých krajín,...

LAUDATE DOMINUM (Ž 104)

Pre lektorov, žalmistov, organistov a všetkých, ktorí majú radi biblické žalmy, ponúka František Trstenský ďalšiu časť podcastu „LAUDATE DOMINUM“ – „CHVÁĽTE PÁNA“. Približuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie v našich kostoloch v nedeľu 5. júna....

Informačný servis nitrianskej diecézy