Komentáre k (nedeľným) čítaniam

Komentáre k textom na Pondelok vo veľkonočnej oktáve B 1. čítanie: Sk 2, 14. 22-33      Úryvok zo Skutkov apoštolov – novozákonného spisu, ktorý sa na pokračovanie číta počas celého Veľkonočného obdobia – nás prenáša do...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na Veľkonočnú nedeľu B 1. čítanie: Sk 10, 34a. 37-43      Prvé čítanie Veľkonočnej nedele pochádza z reči apoštola Petra v dome stotníka Kornélia v Cézarei prímorskej pri príležitosti Kornéliovho obrátenia. Ide o jednu z kerygmatických rečí Skutkov...

Veľkonočná nedeľa B

     Dnes je Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť s oktávou. Začíname sláviť veľkonočné sviatky a vstupujeme do Veľkonočného obdobia, ktoré so sebou prináša Božiu novotu, novotu života nezaťaženého hriechom a smrťou. Ak sa má Kristova Veľká...

Myšlienky ku Kristovým posledným slovám na kríži

Úvaha na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)      Evanjelisti sa odvolávajú na sedem Kristových slov na kríži. Objavujeme v nich, ako veľmi nás Boh Otec miloval, až vydal svojho Syna na smrť, aby nás v...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na Palmovú (Kvetnú) nedeľu B Evanjelium na sprievod:  Mk 11, 1-10      Evanjelium o slávnostnom Ježišovom vstupe do Jeruzalema by sa z pohľadu detí dalo nazvať aj evanjeliom o odviazaní osliatka. Ten, kto nariaďuje toto...

Palmová (Kvetná) nedeľa – nedeľa Utrpenia Pána B

     Liturgia dnešnej Palmovej nedele nás pozýva pripraviť Pánovi cestu do našej farskej rodiny, do nášho chrámu, do našich sŕdc, aby sme spolu s ním v tieto dni prežívali vlastné vykúpenie.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce vo...

Informačný servis nitrianskej diecézy