29. nedeľa v Cezročnom období

     Božie slovo nám dnes pripomína, že sme stvorení na Boží obraz – nesieme ho v sebe – a teda patríme Bohu, dávame sa mu. Ak sa rozhodujeme medzi Bohom a človekom alebo nejakou vecou, je náš vzťah...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 29. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 45, 1. 4-6    Prvé čítanie predstavuje úryvok, ktorý približuje položenie židovského národa v babylonskom zajatí. Autor tu dáva najavo svoje výslovné...

Slávenie svätých omší od 15.10.2020

              Milí farníci, srdečne Vás všetkých pozdravujem a vyprosujem veľa Božích milostí do týchto dní. Podľa nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR verejné slávenie svätých omší zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza,...

28. nedeľa v Cezročnom období A

     V dnešnom evanjeliu sa nám ponúka dôležitá myšlienka: nakoľko je pravdou, že nás Boh volá a povoláva „bez nás“ (bez nášho „prispenia“), natoľko je tiež pravdou, že nás nespasí „bez nás“ (bez našej spoluúčasti). Budúca nedeľa...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 28. nedeľu v Cezročnom období A 1. čítanie: Iz 25, 6-10a     Text prvého čítania dnešnej nedele je veľmi optimistický. Hovorí o vrchu, o hostine, o vyberaných jedlách a najjemnejšom...

27. nedeľa v Cezročnom období A

     Počas celého nášho života nás Boh osobne oslovuje, nabáda, vychováva, napomína… Čo tým dosiahol? Odpoveď nám ponúka dnešné evanjelium. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. Vo štvrtok v...