20. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nás privádza k dvom významom pojmu oheň – symbol Ducha Svätého, ale tiež súd. Oheň, ktorý zároveň oživuje – Duch, ale i očisťuje od zla – súd. Oboje je Ježišovým poslaním. Radšej sa...

19. nedeľa v Cezročnom období

     Skúsme si dnes uvedomiť, že viera znamená pozvanie na cestu. Kresťanská viera ale nie je pozvaním na cestu kamkoľvek a s kýmkoľvek. Je to cesta s Ježišom k Otcovi v sile a svetle Ducha. Nie je to cesta...

18. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes sme sa dozvedeli, že Ježišove slová treba chápať ako naliehavú výzvu hľadať stále to, čo má väčšiu cenu – budovať duchovné bohatstvo a tým si zaistiť život s Bohom. Na budúcu nedeľu bude mesačná...

17. nedeľa v Cezročnom období

     Liturgia dnešnej nedele zameriava našu pozornosť na hľadanie Boha a jeho vôle pre nás. Modlitba sa zameriava na božské „Ty“, ale rozhodne nepotiera tiež naše ľudské „my“ a našu prítomnosť. Modlitba je pohľadom na milujúceho Boha,...

16. nedeľa v Cezročnom období

     Každé stretnutie Boha s človekom prináša perspektívu a budúcnosť pre človeka. K tomu malo viesť i toto naše dnešné spoločné stretnutie s ním, jeho prebývanie v našom spoločenstve. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov...

15. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nie je určené ani k teoretizovaniu, ani k povrchnému prijímaniu, ale má cez porozumenie a vieru viesť človeka k takému spôsobu existencie, ktorý pred Bohom obstojí a ktorý, inými slovami, vedie k večnému životu. Upratovanie kostolov:...