1. adventná nedeľa C 2018Adventná doba nám ponúka pohľad aj do budúcnosti, ktorý má byť pokojný a plný nádeje. Budúcnosť je Božia a jej cieľom nie je ľudský pokrok, ale príchod Syna človeka.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.
V pondelok o 18 30 pokračujeme v stretnutiach vo fare na tému: O vzťahoch.
V adventnej príprave na príchod Ježiša Krista budeme pokračovať prednáškou v stredu v Horných Lefantovciach a vo štvrtok v Dolných Lefantovciach.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

03.12. – 09.12.2018

PONDELOK– – Spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
Horné Lefantovce o 6 00 za † Karola a Helenu Ťažárových a príbuzných.

UTOROK –
Dolné Lefantovce o 6 00.

STREDA –
Horné Lefantovce
o 18 00 za † Gabriela Hupku a Pavla Turčeka.

ŠŠTVRTOK –
Dolné Lefantovce
o 18 00  s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK – Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
                  Prvý piatok v mesiaci december
Horné Lefantovce o 18 00 vigílna ďakovná sv. omša za dožité roky s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA – Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Ľudovíta Rebru a syna Jaroslava.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

NEDEĽA – 2. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Vlastimila a Otakara Zikmundových a rodičov.

     Počas adventného obdobia budeme po večerných sv. omšiach v týždni spievať spoločne Anjel Pána.

    1. adventnou nedeľou začíname nový cirkevný rok. Počas 4. nedieľ sa budeme pripravovať na príchod Ježiša Krista – Vykupiteľa a Spasiteľa. Adventné obdobie má dvojaký význam:
1. je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí,
2. a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov.
Z týchto dvoch dôvodov je adventné obdobie časom nábožného a radostného očakávania.
V adventnom období sa zvlášť zdržiavame hlučných zábav, diskoték a všetkého, čo by nás mohlo rušiť z prípravy na príchod Ježiša. Máme sa stíšiť vo svojom vnútri a tak prežívať tento prípravný čas.
Obdobie Adventu je časom radostného pokánia a obrátenia, kedy sa zamýšľame nad sebou a ľutujeme, že sme sa svojimi hriechmi vzdialili od neho. Pripravujeme sa na dobrú predvianočnú sv. spoveď.
Srdcom Adventu je Ježiš Kristus, preto ho prežívajme predovšetkým tam, kde je najväčšmi prítomný: vo sv. omšiach. Ide o to, aby sme na ne chodili častejšie (aj v týždni) a zúčastňovali sa na nich nielen telom, ale aj duchom. Bolo by vhodné, keby sme si dali v advente predsavzatie, že si niečo odriekneme.

     V adventnom období sa použije organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s takou umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána. Výnimkou je 3. adventná nedeľa nazývaná Gaudete (Radujte sa!).

     V Advente sa pripravujeme na príchod Ježiša Krista medzi nás, aby sa narodil aj v našich srdciach. Preto je potrebné ponúknuť mu ich čisté a pripravené aj na jeho druhý príchod. Príležitosť sa nám ponúka aj pri duchovnej obnove vo sviatosti zmierenia: hodinu pred sv. omšami v stredu, štvrtok a piatok, pol hodiny v sobotu a v nedeľu.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: Do štvrtka, prosím, nahláste u mňa starých a chorých na predvianočné spovedanie v piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Informačný servis nitrianskej diecézy