• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

7. veľkonočná nedeľa A

     Ježišova starostlivosť o apoštolov nekončí tým, že ich pripravil na Božie dielo, ale išlo mu o to, aby vo svete obstáli a naplnili poslanie, ktoré od neho dostali. K tomu aj nás zaväzujú prijaté sviatosti, z toho plynúci sviatostný a modlitbový život. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je...

In Farské oznamy, by 24.05.2020 , 0 komentárov

6. veľkonočná nedeľa A

     V ľudských neistotách máme jednu úplnú istotu – Ježišovu lásku sprevádzanú očakávaním Božieho Ducha. Znamená to prípravu na jeho príchod v Eucharistii. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu. Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. Nezabúdajme obetovať svoje...

In Farské oznamy, by 17.05.2020 , 0 komentárov

5. veľkonočná nedeľa A

     Ak kresťan skutočne verí, že Boh ho prijal za svojho a ponúka mu miesto vo svojom dome (v Božom kráľovstve), potom s radosťou prijíma pozvanie i na sv. omšu v Božom dome (v chráme) a prichádza doň ako do svojho domu, a tým už tu na zemi vytvára Božiu rodinu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. Nezabúdajme obetovať svoje májové pobožnosti prostredníctvom loretánskych litánií a modlitby posvätného...

In Farské oznamy, by 10.05.2020 , 0 komentárov

4. veľkonočná nedeľa A – aktualizované

List pápeža Františka veriacim na máj 2020      Ľudská slabosť a Ježišova veľkosť patria k sebe. Ježiš prišiel, aby priviedol do cieľa života tých, ktorí vedia o svojej slabosti a nezakrývajú ju, ktorí sa nechávajú viesť Dobrým pastierom.      Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. Nezabúdajme obetovať svoje májové pobožnosti prostredníctvom loretánskych litánií a modlitby posvätného ruženca aj za skoré odvrátenie epidémie. LITURGICKÝ PREHĽAD   06. – 10.05.2020      Eucharistická poklona, vyhlásená v tomto týždni, sa od stredy (vrátane)...

In Farské oznamy, by 03.05.2020 , 0 komentárov

3. veľkonočná nedeľa A

27.04. – 03.05.2020      I dnes nás Pán Ježiš osobitným spôsobom pozýva a dáva sa nám poznať v stretnutí s ním pri lámaní chleba – Eucharistii, svätej omši (aj keď nie fyzickým spôsobom). Spoznáme ho aj my?      Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme aj osobne vo svojich modlitbách na duchovné a rehoľné povolania aj z našej farnosti.      Mesiac máj je zasvätený úcte k Panne Márii. Nezabúdajme obetovať svoje májové pobožnosti prostredníctvom loretánskych litánií a modlitby...

In Farské oznamy, by 26.04.2020 , 0 komentárov