• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

13. nedeľa v Cezročnom období C

     Dnešné evanjelium je charakteristické naliehavou výzvou, aby sme si pri každom eucharistickom slávení (a nielen vtedy) overovali obsah a postoje svojho vlastného nasledovania Pána Ježiša.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.     Prosím rodičov spolu s deťmi, ktoré v tomto školskom roku končia prvý a druhý ročník ZŠ, o krátke stretnutie v piatok po sv. omši aj s preukazom účasti na sv. omšiach.     V pondelok v Horných Lefantovciach a vo štvrtok v Dolných Lefantovciach...

In Farské oznamy, by 26.06.2022 , 0 komentárov

12. nedeľa v Cezročnom období C

     Mnoho ľudí môže zvierať strach o Cirkev, keď vidia okolo seba málo veriacich alebo vnímajú našu veľkú nedostatočnosť. Ale už ľudia v starozákonnej dobe vedeli, že nepatria sami sebe, ale Bohu. Že sú jeho dedičstvom. O nás to neplatí o nič menej, hlavne keď si uvedomíme, že Kristus je náš Spasiteľ.     Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce...

In Farské oznamy, by 19.06.2022 , 0 komentárov

Slávnosť Najsvätejšej Trojice C

    Slávnosť Najsvätejšej Trojice nám pripomína nielen Božiu veľkosť, ale i našu: sme stvorení, sme tu, aby sme boli a žili k podobe Trojjediného Boha, k Božiemu obrazu.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.   V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme v katechéze pokračovať v uvažovaní nad témou Tajomstvo Eucharistie. LITURGICKÝ PREHĽAD   13.–19.06.2022 PONDELOK  Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi      Horné Lefantovce o 18 30 s fatimskou...

In Farské oznamy, by 12.06.2022 , 0 komentárov

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého C

     Kresťan môže s bolesťou vnímať svoju nedokonalosť a hriešnosť. A predsa nemá pri tomto pravdivom zistení zostať. Je nám daný Duch Svätý. Môže nás ovplyvňovať, viesť, ale tiež znepokojovať a burcovať z nepravej spokojnosti. Stojí za to po ňom túžiť a vydávať sa do jeho moci.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.     V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme v katechéze uvažovať nad témou Tajomstvo Eucharistie. LITURGICKÝ PREHĽAD   06.–12.06.2022...

In Farské oznamy, by 06.06.2022 , 0 komentárov

7. veľkonočná nedeľa C

    Evanjelium nás dnes vracia do ovzdušia poslednej večere, aby sme si znovu pripomenuli, že jadrom nášho kresťanstva je svornosť, milosrdenstvo a láska.    Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.     Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah letných kántrových dní sú prosby Za jednotu kresťanov alebo...

In Farské oznamy, by 29.05.2022 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy