• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

34. nedeľa v Cezročnom období C – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

     Evanjelium nám dnes predstavuje nášho Kráľa na zvláštnom tróne: na kríži, v najväčšej bezmocnosti a ponížení. Je to tak preto, aby sme pochopili, že Kristovo kráľovstvo sa nepresadzuje silou, násilím, ale láskou.     Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.   V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach v téme Ako byť...

In Farské oznamy, by 21.11.2022 , 0 komentárov

33. nedeľa v Cezročnom období C

     Týmto týždňom nás môže viesť myšlienka, že práve prežívaním prítomnosti sami rozhodujeme o tom, aká bude naša budúcnosť.     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.    Počas tohto týždňa nebudem prítomný vo farnosti z dôvodu duchovných cvičení. Pohreby a súrne zaopatrovania hláste, prosím, na farskom úrade v Oponiciach na t. č. 038/530 07 63. LITURGICKÝ PREHĽAD   14.–20.11.2022 PONDELOK  Horné Lefantovce o 7 00 ďakovná za 58 rokov spoločného života....

In Farské oznamy, by 14.11.2022 , 0 komentárov

32. nedeľa v Cezročnom období C

    Každú nedeľu sa schádzame v Božom chráme, aby sme zvestovali Pánovu smrť, vyznávali jeho zmŕtvychvstanie, kým nepríde v sláve. Tak sa to modlíme počas sv. omší a tomu má byť prispôsobený aj náš život.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.     V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach v téme Ako byť soľou zeme a svetlom sveta. LITURGICKÝ PREHĽAD   07.–13.11.2022 PONDELOK  Horné Lefantovce o 18...

In Farské oznamy, by 07.11.2022 , 0 komentárov

31. nedeľa v Cezročnom období C

    Na základe dnešného evanjelia môžeme povedať, že spása v tomto (Božom) dome je vyjadrením Ježišovej prítomnosti. Je už našou starosťou, aby prešla v dnešný deň aj do našich rodín prostredníctvom nás.   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.      Deti, ktoré by sa chceli v tomto roku zapojiť do jasličkovej pobožnosti, ako i tí, ktorí by boli ochotní ich pripraviť, nech sa v priebehu týždňa prihlásia osobne u kňaza farnosti....

In Farské oznamy, by 30.10.2022 , 0 komentárov

30. nedeľa v Cezročnom období C

     Dnešné evanjelium nás učí nepozerať na tých, ktorí sú menej dokonalí ako my, ale pozerať na Boha, aby sme poznali vlastnú nedokonalosť.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.   V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach v téme Ako byť soľou zeme a svetlom sveta. LITURGICKÝ PREHĽAD   27.–30.10.2022 PONDELOK  Horné Lefantovce o 18 30 za † kňaza Jozefa Kyselicu, bývalého správcu tunajšej farnosti...

In Farské oznamy, by 23.10.2022 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy