• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

2. nedeľa v Cezročnom období A

     V slovách a postoji Jána Krstiteľa pozorujeme dva znaky Kristovho poslania: odstrániť hriech a darovať Ducha Svätého. Ak sa máme stať svedkami Ježiša Krista, ako sa stal Ján, potrebujeme splniť oba znaky. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? LITURGICKÝ PREHĽAD   20. – 26.01.2020 PONDELOK Horné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta a...

In Farské oznamy, by 19.01.2020 , 0 komentárov

Krst Krista Pána

     Svojím krstom sme boli uvedení do spoločenstva Cirkvi a stali sme sa podobnými Kristovi. Je len na nás, aby sme si túto podobnosť zachovali a neustále si ju obnovovali. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať? Od 18. do 25. januára je  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aj počas sv. omší si...

In Farské oznamy, by 12.01.2020 , 0 komentárov

2. nedeľa po Narodení Pána A

     V slovách dnešného evanjelia je vyjadrená celá podstata Vianoc: Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Boh sa stal človekom, aby sa stal každým z nás. A tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi… Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35-69, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v utorok v Dolných Lefantovciach, v stredu v Horných Lefantovciach. Rovnako v tie isté dni budeme pokračovať vo farských katechézach na...

In Farské oznamy, by 05.01.2020 , 0 komentárov

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

     Dnešná liturgia upriamuje našu pozornosť na Božiu rodinu, nevynímajúc ani naše rodiny so situáciami a vzťahmi, ktoré ich tvoria, s prihliadnutím na Božie slovo, ktoré má byť základom každej rodiny. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. LITURGICKÝ PREHĽAD   30.12.2019 – 05.01.2020 PONDELOK Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána Horné Lefantovce o 18 00 za † Valériu a Ladislava Fazekašových a rodičov. UTOROK Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána – Silvester – koniec...

In Farské oznamy, by 29.12.2019 , 0 komentárov

4. adventná nedeľa A

     Všetkým nám je zverená radostná zvesť evanjelia – svojím životom ju píšeme a ohlasujeme. O to viac, keď Boha prijímame do svojho života v jeho narodení a príchode medzi nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 180–200. V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí. LITURGICKÝ PREHĽAD   23. – 29.12.2019 PONDELOK Horné Lefantovce o 6 00 za † Jána a Emíliu Páleníkových a synov Jozefa a Júliusa. UTOROK Štedrý deň ––...

In Farské oznamy, by 22.12.2019 , 0 komentárov