• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

2. nedeľa v Cezročnom období B

    Odvekou túžbou človeka bolo stretnúť sa s Bohom tvárou v tvár. Táto túžba sa naplnila v Ježišovi. Takéto prvé stretnutie zažili i jeho učeníci. I dnes, na základe Božieho slova, sa rozhodnime denne si obnovovať túto túžbu osobným vzťahom  k Bohu.      Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (materiály prístupné v súbore na stiahnutie): Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021    Na základe rozhodnutí vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sú od...

In Farské oznamy, by 17.01.2021 , 0 komentárov

Nedeľa Krstu Krista Pána B

     Krstom nás Boh prijíma za svojich. My ho zasa prijímame do svojho života. Skúsme si aj dnes uvedomiť, či to z našej strany ešte stále platí aj na konci Vianočného obdobia.     Na základe rozhodnutí vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Sväté omše budú naďalej slávené súkromne, teda bez účasti ľudu, na Vaše nahlásené úmysly a podľa nasledujúcich slávení sv. omší. Kto...

In Farské oznamy, by 11.01.2021 , 0 komentárov

2. nedeľa po Narodení Pána B

     Dnešné Božie slovo v Jánovom Prológu nám vo svojej hĺbke ponúka alternatívu medzi odmietnutím Boha v jeho Synovi alebo v jeho prijatí v Slove, „ktoré sa stalo telom“.      Na základe rozhodnutí vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Sväté omše budú naďalej slávené súkromne, teda bez účasti ľudu, na Vaše nahlásené úmysly a podľa nasledujúcich slávení sv. omší. Kto by chcel úmysel odvolať alebo preložiť,...

In Farské oznamy, by 03.01.2021 , 0 komentárov

Nedeľa Svätej rodiny B

     Evanjelium dnešnej nedele zobrazuje Svätú rodinu, ktorá dodržiava Mojžišov zákon, ktorý je Pánovým zákonom. Kladie pred nás svätých manželov Jozefa a Máriu ako vzor poslušnosti, ktorá sa uskutočňuje v plnení Božích prikázaní. Dnešný sviatok je potrebné využiť na jasné posolstvo o rodine ako o východiskovom jadre, ktoré je základom našej spoločnosti.   Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre sa od 22. decembra 2020 až do odvolania zakazuje výkon bohoslužieb za účasti verejnosti, spovedania v...

In Farské oznamy, by 27.12.2020 , 0 komentárov

⚠️ 4. adventná nedeľa B – aktualizované ⚠️

     Z dnešného evanjelia je jasné, že Boh stále ponúka ľudstvu spásu, ale vždy a znova sa pýta každého z nás na súhlas. My rozhodujeme o tom, či i v nás sa Slovo stane telom, či bude prebývať v nás a medzi nami.      Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre sa od 22. decembra 2020 až do odvolania zakazuje výkon bohoslužieb za účasti verejnosti, spovedania v kostoloch, ako aj individuálnych návštev kostolov. Domáca liturgia pri adventom venci – 4. adventná...

In Farské oznamy, by 20.12.2020 , 0 komentárov