• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

Slávnosť Najsvätejšej Trojice A

    Boh poslal na svet svojho Syna a tým vyjadril, aký je k svetu a človeku. Dáva sa poznať ako Trojjediný. Táto Božia výpoveď vyzýva k viere, ktorá sa stáva sama súdom – vyjadruje ľudské prijatie alebo neprijatie Božej záchrany – našej spásy.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.     V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad eucharistickým človekom s názvom Ten, ktorý sa...

In Farské oznamy, by 04.06.2023 , 0 komentárov

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého A

    Duch vzkrieseného Ježiša prináša do života prvotnej Cirkvi nový život: pokoj, radosť, otvorenosť voči druhým, odvahu k prijatiu Ježišovho poslania. Tohto stvoriteľského Ducha dáva Ježiš vdýchnutím a slovom, ako pri každej sviatosti, ktoré si máme dnes pripomenúť.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.   V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad eucharistickým človekom s názvom Ten, ktorý sa dáva. LITURGICKÝ PREHĽAD  ...

In Farské oznamy, by 29.05.2023 , 0 komentárov

7. veľkonočná nedeľa A

     Ježišova starostlivosť o učeníkov nekončí tým, že ich niečomu naučil. Vedel o ťažkostiach sveta a modlil sa teda za nich, aby vo svete obstáli, a tak aby naplnili svoje poslanie, ktoré od neho dostali. Rovnaká zodpovednosť spočíva aj na nás.      Na budúcu nedeľu je výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.      Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok...

In Farské oznamy, by 22.05.2023 , 0 komentárov

6. veľkonočná nedeľa A

    6. veľkonočný týždeň nám pripomenie radostnú zvesť, že i keď snami nebude Pán Ježiš vo svojom tele, predsa len nám bude stále nablízku svojím Duchom, a tiež bude pre celú našu farnosť prípravou na slávnosť prvého svätého prijímania.    Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícke masmédiá. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce rodičia prvoprijímajúcich detí, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.     Nechajte, prosím, v nedeľu označené lavice po oboch stranách...

In Farské oznamy, by 14.05.2023 , 0 komentárov

5. veľkonočná nedeľa A

    Počas 5. veľkonočného týždňa si máme uvedomovať, že Ježišov domov je v našich srdciach a rodinách a naše miesto, náš domov spočíva v ňom a s ním v Božom kráľovstve.   Dnes popoludní o 14 30 bude vo farskom kostole vystavená k poklone Oltárna sviatosť.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad eucharistickým človekom s názvom S Bohom...

In Farské oznamy, by 08.05.2023 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy