• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

20. nedeľa v Cezročnom období A

     Bohu ide o záchranu všetkých a teda každého. Ale táto záchrana sa uskutočňuje cez určité spoločenstvo: farnosť, Cirkev. Budúcnosť sveta, spásy, kresťanstva je v tom, že sa naplní Božie prisľúbenie na nás a cez nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. LITURGICKÝ PREHĽAD   17. – 23.08.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK Dolné Lefantovce o 18 30 za † Karola, Helenu, Antona a Elenu Žačikových. STREDA Horné Lefantovce o...

In Farské oznamy, by 17.08.2020 , 0 komentárov

19. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnes nás chce Božie slovo obohatiť o skúsenosť, že Pán Ježiš pozná situáciu človeka zmietaného neistotou, pochybovaním a malovernosťou. Preto nám ponúka svoju pomoc, ktorá je niekedy taká, že ju ani nespozorujeme, nepoznáme, ale predsa je tu pre nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. LITURGICKÝ PREHĽAD   10. – 16.08.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Sviatok sv. Vavrinca, diakona Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK Spomienka sv. Kláry, panny     Dolné...

In Farské oznamy, by 09.08.2020 , 0 komentárov

18. nedeľa v Cezročnom období A

     Božie slovo dnešnej nedele poukazuje na veľkú a milosrdnú lásku Boha k človeku. I my sa stávame jej súčasťou, keď odpovedáme na Božie pozvanie. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. LITURGICKÝ PREHĽAD   03. – 09.08.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30 za † Milana Torišku a rodičov Michala a Bertu. UTOROK Spomienka sv. Jána Máriu Vianneya,...

In Farské oznamy, by 02.08.2020 , 0 komentárov

17. nedeľa v Cezročnom období A

     Božie kráľovstvo v dnešnom evanjeliu je naplnením radosti tých, ktorí ho našli a vierou si ho prisvojili. Zároveň je i prejavom smútku tých, ktorí doň nevošli. Vždy totiž ide o slobodné a láskou naplnené rozhodnutie stretnutia sa človeka s Bohom alebo jeho odmietnutie. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. LITURGICKÝ PREHĽAD   27.07. – 02.08.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov Horné Lefantovce o 18 30 za † Jána a...

In Farské oznamy, by 26.07.2020 , 0 komentárov

16. nedeľa v Cezročnom období A

     Dnes nám Pán Ježiš vo svojom podobenstve predstavuje dva postoje: Božiu trpezlivosť a netrpezlivosť služobníkov. Boh trpezlivo čaká aj na tých, ktorí ešte nespĺňajú ideál evanjelia, hoci my netrpezlivo čakáme na jeho naplnenie v našom živote. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. LITURGICKÝ PREHĽAD   20. – 26.07.2020 Hudobný bonus: PONDELOK Horné Lefantovce o 18 30. UTOROK Horné Lefantovce o 14 30 pohrebná za † Jaroslava Báleša. Dolné Lefantovce o 18...

In Farské oznamy, by 19.07.2020 , 0 komentárov