• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

21. nedeľa v Cezročnom období A

     Na základe dnešného evanjelia by sme si mali položiť otázku: Kedy sme naposledy niekomu hovorili o Ježišovi?     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. LITURGICKÝ PREHĽAD   28.08.–03.09.2023 PONDELOK  Spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi   Horné Lefantovce o 17 30. UTOROK  Spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa   Dolné Lefantovce o 18 30 za † Petra Klenku a rodičov z oboch strán. STREDA   Horné Lefantovce o 18 30 za † Alžbetu a Vincenta...

In Farské oznamy, by 28.08.2023 , 0 komentárov

20. nedeľa v Cezročnom období A

    Do nového týždňa vstupujeme s myšlienkou, že každé stretnutie s Kristom v jeho evanjeliu i v omšovej obete je uistením o tom, že Boh je naším spojencom, tým, kto pomáha – nie tým, kto s uspokojením registruje naše neúspechy.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 80–99. LITURGICKÝ PREHĽAD   22.–27.08.2023 PONDELOK  Spomienka sv. Pia X., pápeža  Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona Bojsu. UTOROK  Spomienka preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej   Dolné Lefantovce o 18...

In Farské oznamy, by 21.08.2023 , 0 komentárov

19. nedeľa v Cezročnom období A

     V nasledujúcich dňoch je potrebné si uvedomiť hodnotu a dar viery a prosiť o ňu, pretože iba ona nás udrží v Ježišovej blízkosti i vtedy, keď sa bude všetko rútiť, kymácať a my sa budeme cítiť právom ohrození.    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 60–79. LITURGICKÝ PREHĽAD   14.–20.08.2023 PONDELOK  Spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka  Dolné Lefantovce o 18 30 vigílna sv. omša. UTOROK  Slávnosť Nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie – prikázaný sviatok    Horné Lefantovce...

In Farské oznamy, by 14.08.2023 , 0 komentárov

Sviatok Premenenia Pána A

   Udalosť premenenia Pána nám ponúka živšie objavovanie Ježiša, ktoré nás privádza k „zostupu z vrchu“, aby sme sa – naplnení silou Božieho Ducha – odhodlali k novým krokom na ceste opravdivého obrátenia a vytrvalo svedčili o láske ako zákone každodenného života.   Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. LITURGICKÝ PREHĽAD   07.–13.08.2023 PONDELOK   Horné...

In Farské oznamy, by 07.08.2023 , 0 komentárov

17. nedeľa v Cezročnom období A

     V dnešnú nedeľu si uvedomme, že s Božou blízkosťou môže počítať každý; veď Boh je nám tak blízko, že v ňom „žijeme, hýbeme a sme“.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. LITURGICKÝ PREHĽAD   31.07.–06.08.2023 PONDELOK  Spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza  Horné Lefantovce o 18 30 za † starých rodičov a Valériu. UTOROK  Spomienka sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi    Dolné Lefantovce o 18 30 za † Lýdiu, Pavlu, Jolanu a...

In Farské oznamy, by 31.07.2023 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy