• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

3. veľkonočná nedeľa B

     Stojíme pred veľkonočným tajomstvom, prekvapujúcim víťazstvom života nad smrťou. Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš je svedectvom našej viery.      Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.      Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme aj osobne vo svojich modlitbách na kňazské a rehoľné povolania aj z našej farnosti, i spoločne, zvlášť v modlitbách posvätného ruženca. Na tento úmysel sa...

In Farské oznamy, by 14.04.2024 , 0 komentárov

2. veľkonočná nedeľa B

     Veľká noc nás znova a znova uisťuje o tom, že Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, nad pochybnosťami a neláskou je jednoznačné a definitívne. Kedykoľvek sami odpúšťame, staviame sa na stranu Víťaza – Krista. Kedykoľvek dokážeme Bohu i sebe priznať vlastnú slabosť a vo sviatosti zmierenia poprosiť o odpustenie, Veľká noc sa stáva aj našou.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 100–119. LITURGICKÝ PREHĽAD   08.–14.04.2024 PONDELOK  Slávnosť Zvestovania Pána    Horné Lefantovce o 18 30...

In Farské oznamy, by 08.04.2024 , 0 komentárov

Veľkonočná nedeľa B

     Dnes je Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť s oktávou. Začíname sláviť veľkonočné sviatky a vstupujeme do Veľkonočného obdobia, ktoré so sebou prináša Božiu novotu, novotu života nezaťaženého hriechom a smrťou. Ak sa má Kristova Veľká noc stať i našou, je nevyhnutné očakávať a prijať dar jeho Svätého Ducha, ktorý nás uvedie do celej pravdy. Úlohou nás, kresťanov, je na jednej strane bezpečne poznať vzkrieseného Krista, a na druhej, o nič menej dôležitej, vydať o ňom svedectvo.      Upratovanie kostolov: Horné...

In Farské oznamy, by 31.03.2024 , 0 komentárov

Palmová (Kvetná) nedeľa – nedeľa Utrpenia Pána B

     Liturgia dnešnej Palmovej nedele nás pozýva pripraviť Pánovi cestu do našej farskej rodiny, do nášho chrámu, do našich sŕdc, aby sme spolu s ním v tieto dni prežívali vlastné vykúpenie.      Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce vo štvrtok o 9 00, Dolné Lefantovce v pondelok o 14 00.      V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach ukončíme duchovnú obnovu farnosti prostredníctvom katechézy Umenie byť hriešnikom v príprave na veľkonočné sviatky. LITURGICKÝ PREHĽAD   25.–31.03.2024      Celý nasledujúci týždeň...

In Farské oznamy, by 25.03.2024 , 0 komentárov

5. pôstna nedeľa B

     Nemali by sme zabúdať na vlastnú osobnú a tiež spoločnú obnovu vo viere a láske a na vďačnosť za naše kresťanské povolanie. Plnosť posolstva spásy môže vstúpiť iba do otvoreného a pripraveného srdca.     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.     V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom katechézy Umenie byť hriešnikom v príprave na veľkonočné sviatky.      Po sv. omšiach počas týždňa...

In Farské oznamy, by 18.03.2024 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy