1. adventná nedeľa A 2019Adventný čas nám v súlade s dnešným evanjeliom pripomína, že nemožno čakať „až niekedy“ bude pokoj“, ale čakať, že Ježiš sa sám stane naším pokojom, a to už teraz.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 140–159.
Celé Adventné obdobie bude pre našu farnosť duchovnou obnovou, ktorou sa budeme pripravovať na príchod Ježiša Krista prostredníctvom katechéz – v stredu v Horných Lefantovciach a vo štvrtok v Dolných Lefantovciach.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

02. – 08.12.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 6 00 za † Helenu a Vincenta Košťálových a z rodiny Mrázikovej.

UTOROK Spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
Dolné Lefantovce o 6 00 za † z rodín Kunovej a Košťálovej a duše v očistci.

STREDA
Horné Lefantovce
o 18 00 za † Ondreja a Štefániu Páleníkových a deti.

ŠTVRTOK –
Dolné Lefantovce
o 18 00  za † Rudolfa Palla a rodičov Jána a Žofiu s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK Prvý piatok v mesiaci december
Horné Lefantovce o 18 00 za † Emíliu Košťálovú s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 6 00 za † Ľubomíra Hruboňa s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA 2. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Annu Vargovú.

     Počas Adventného obdobia budeme po večerných sv. omšiach v týždni spievať spoločne Anjel Pána.

     1. adventnou nedeľou začíname nový cirkevný rok. Počas 4. nedieľ sa budeme pripravovať na príchod Ježiša Krista – Vykupiteľa a Spasiteľa. Adventné obdobie má dvojaký význam:

  1. je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí,
  2. a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci  vekov.

Z týchto dvoch dôvodov je Adventné obdobie časom nábožného a radostného očakávania.
V Adventnom období sa zvlášť zdržiavame hlučných zábav, diskoték a všetkého, čo by nás mohlo rušiť z prípravy na príchod Ježiša. Máme sa stíšiť vo svojom vnútri a tak prežívať tento prípravný čas.
Obdobie Adventu je časom radostného pokánia a obrátenia, kedy sa zamýšľame nad sebou a ľutujeme, že sme sa svojimi hriechmi vzdialili od neho. Pripravujeme sa na dobrú predvianočnú sv. spoveď.
Srdcom Adventu je Ježiš Kristus, preto ho prežívajme predovšetkým tam, kde je najväčšmi prítomný: vo sv. omšiach. Ide o to, aby sme na ne chodili častejšie (aj v týždni) a zúčastňovali sa na nich nielen telom, ale aj duchom. Bolo by vhodné, keby sme si dali v advente predsavzatie, že si niečo odriekneme.

     V Adventnom období sa použije organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s takou umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo plnej radosti Narodenia Pána. Výnimkou je 3. adventná nedeľa nazývaná Gaudete (Radujte sa!).

     V Advente sa pripravujeme na príchod Ježiša Krista medzi nás, aby sa narodil aj v našich srdciach. Preto je potrebné ponúknuť mu ich čisté a pripravenéaj na jeho druhý príchod. Príležitosť sa nám ponúka aj pri duchovnej obnove vo sviatosti zmierenia: hodinu pred sv. omšami v stredu, štvrtok a piatok, pol hodiny v sobotu a v nedeľu.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: Do štvrtka, prosím, nahláste u mňa starých a chorých na predvianočné spovedanie v piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

     Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre srdečne pozýva žiakov 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov a učiteľov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok dňa 5. decembra 2019 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. v priestoroch školy na Farskej 19 v Nitre. Gymnázium pre školský rok 2020/2021 otvára 2 triedy v štvorročnom všeobecnom štúdiu, 1 triedu v osem  ročnom   všeobecnom štúdiu a 1 triedu v bilingválnom štúdiu s druhým vyučovacím jazykom nemeckým. Bližšie informácie nájdete na stránke www.gcm.sk.

Informačný servis nitrianskej diecézy