1. adv. nedeľa B 2017     Dnešnou 1. adventnou nedeľou sa opäť začíname s radostným srdcom pripravovať na príchod Vykupiteľa.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.
V stredu vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

04.12. – 10.12.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce
o 6 00 za † Imricha a Júliu Cibulových.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 6 00 za † z rodiny Marciovej.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00.

ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jarmilu, Júliusa, Emila a rodičov s pobožnosťou za duchovné povolania.
Večerná sv. omša je slávená zo slávnosti nasledujúceho dňa.

PIATOK – Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márieprikázaný sviatok
Horné Lefantovce o 18 00 za farnosť.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 6 00 za † Pavla a Helenu Betákových a rodičov z oboch strán.

NEDEĽA – 2. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00  za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Antona Gažiho.

     Počas adventného obdobia budeme po sv. omšiach v týždni spievať spoločne Anjel Pána.

1. adventnou nedeľou začíname nový cirkevný rok. Počas 4. nedieľ sa budeme pripravovať na príchod Ježiša Krista – Vykupiteľa a Spasiteľa. Adventné obdobie má dvojaký význam:

  1. je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí,
  2. a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci  vekov.

     Z týchto dvoch dôvodov je adventné obdobie časom nábožného a radostného očakávania.
Chcem zvlášť upozorniť na to, že v adventnom období sa zvlášť zdržiavame hlučných zábav, diskoték a všetkého, čo by nás mohlo rušiť z prípravy na príchod Ježiša. Máme sa stíšiť vo svojom vnútri a tak prežívať tento prípravný čas.
Obdobie adventu je časom radostného pokánia a obrátenia, kedy sa zamýšľame nad sebou a ľutujeme, že sme sa svojimi hriechmi vzdialili od neho. Pripravujeme sa na dobrú predvianočnú sv. spoveď.
Srdcom adventu je Ježiš Kristus, preto ho prežívajme predovšetkým tam, kde je najväčšmi prítomný: vo sv. omšiach. Ide o to, aby sme na ne chodili častejšie (aj v týždni) a zúčastňovali sa na nich nielen telom, ale aj duchom. Bolo by vhodné, keby sme si dali v advente predsavzatie, že si niečo odriekneme.
V adventnom období sa použije organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s takou umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo  plnej radosti Narodenia Pána. Výnimkou je 3. adventná nedeľa nazývaná Gaudete (Radujte sa!).

Informačný servis nitrianskej diecézy