Na obrázku môže byť text


     Božie kráľovstvo je nezištná Božia iniciatíva vzhľadom k nám. Je jeho darom a prejavom jeho milosti. Je cestou Boha k človeku. Boh ale čaká na našu odpoveď.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach s názvom Duch Svätý a my.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

17.–23.06.2024

PONDELOK     
Horné Lefantovce o 18 30 za † Bernardínu a Jozefa Svoradových.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Júliusa a Rozáliu Veseličových.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona Hruboňa a bratov Dezidera, Pavla a Jozefa.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce
o 18 30.

PIATOK  Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka  –
Horné Lefantovce o 18 30 za † Helenu a Františka Makišových.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA  12. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 ďakovná za dožitých 70 rokov života.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Preto všetkých pozývam k modlitbe Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v závere sv. omší, čím sa môžeme viac priblížiť k tomuto tajomstvu Božej lásky.

Ježiš hovorí k zástupom tak, aby „mohli pochopiť“, teda nepodáva žiadne komplikované učenie. Mnohokrát si kladieme otázku, ako to urobiť, aby sa Božie kráľovstvo, viera,… rozšírili, aby zavládli v našej rodine, v našej práci. Ježišove podobenstvá hovoria až neuveriteľne prostým spôsobom. Nie sú potrebné žiadne zvláštne starosti. Ak z viery skutočne žijeme, modlíme sa, vieru praktizujeme, potom celkom automaticky sa naše okolie dozvedá o viere. Nie sú potrebné zložité stratégie, ako deťom odovzdať vieru. Podstatné je jediné, aby sme boli autentickí vo svojej vlastnej viere. Cieľ je vždy v rukách nebeského Otca, ktorý privedie k sebe i zdanlivo nesmierne vzdialených.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „MODLITBA OSLOBODENIA OD ZÁVISTI Pane Ježišu Kriste, očisti moje oči od sebectva závisti a daj mi oči plné svetla, aby som o svojom živote správne vnimal(a) ludi svoje okolie. Pane Ježišu Kriste, daj, aby moje uši boli zatvorené pred zlými rečami sveta otvor ich pre tvoje Slovo, ktoré liekom spásy hudbou srdca. Pane Ježišu Kriste, uzdrav moje ústa od klebiet ohovárania druhych, nech môj jazyk rozdáva slová lasky, nádeje a útechy. Pane Ježišu Kriste, zbav moje srdce bremena nenávisti, zášti vyčitiek svedomia a daruj mi pokoj radost, dary Ducha Svätého a očakávanie raja. ใกนันมสะสาวนานรน่นนนา ImiinvAntenuci:PureMir 针 Saletini Rozkvet“

 

Na obrázku môže byť 1 osoba, dieťa a text

Informačný servis nitrianskej diecézy