12. nedeľa C 2019Až do dnešného evanjelia sa prihováral Ježiš prevažne zástupom, konal zázraky, učil. Ale teraz najbližším otvára oči pre ešte iný význam svojho príchodu na zem. To apoštoli doposiaľ netušili… Boh nám ponúkol, že bude stále  snami.
Na budúcu sobotu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Je určená na podporu všetkého, čo dolieha na plecia Sv. Otca. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.
Prosím rodičov spolu s deťmi, ktoré v tomto školskom roku končia prvý, druhý a tretí ročník ZŠ, o krátke stretnutie v piatok po sv. omši aj s preukazom účasti na sv. omšiach. Zároveň to bude i vyhodnotenie preukazov.
Od pondelka si po sv. omšiach môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.
V utorok v Dolných Lefantovciach, v stredu v Horných Lefantovciach ukončíme katechézy o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

24. – 30.06.2019

PONDELOK  Slávnosťou Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Ďurišovej a Pavlíkovej.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Tomáša, rodičov Štolfových a Piterkových.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jána Mrázika, rodičov a brata.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 vigílna sv. omša.

PIATOK Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
   –               Slávnostné Te Deum – ukončenie školského roku 
Horné Lefantovce o 18 30 za členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho.
Veriaci, ktorý sa počas odprosujúcej pobožnosti zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

SOBOTA Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

NEDEĽA 13. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.