15. nedeľa C 2019Dnešné Božie slovo nie je určené ani k teoretizovaniu, ani k povrchnému prijímaniu, ale má cez porozumenie a vieru viesť človeka k takému spôsobu existencie, ktorý pred Bohom obstojí a ktorý, inými slovami, vedie k večnému životu.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 140–159.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

15.-21.07.2019

PONDELOK Spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 30 za † Michala a Paulínu Vaňových.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Karola, Veroniku, rodičov z oboch strán a súrodencov.
Na tento deň pripadá 14. výročie biskupskej vysviacky Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa. Pamätajme naňho aj vo svojich modlitbách.

STREDA Sviatok sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, hlavných patrónov našej diecézy
Horné Lefantovce o 18 30 za † Ľudovíta a Viktóriu Vargových, syna Ľudovíta a rehoľnú sestru Katarínu Ondrušovú.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 ďakovná za 70 rokov s prosbou o Božie milosti a požehnanie do ďalších rokov pre celú rodinu.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Františka Zrůsta.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Milana Torišku a rodičov.

NEDEĽA 16. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Jozefa Gažiho a rodičov z oboch strán.

     Skalka pri Trenčíne sa aj tohto roku pripravuje na Hlavnú púť k diecéznym patrónom a našim prvým národným svätým – sv. Andrejovi-Svoradovi a Benediktovi, ktorá sa uskutoční v dňoch 17., 20. a 21. júla 2019.
V nedeľu 21. júla 2019 pri slávnostnej sv. omši nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehná nový pútnický dom, ktorý sa podarilo vybudovať v uplynulom roku, aby v ňom pútnici mohli nájsť dôstojné podmienky na prijatie.

     Po sv. omšiach v tzv. Krištofovu nedeľu sa uskutoční v našej farnosti požehnanie automobilov. Tí, ktorí budú mať záujem o požehnanie svojho automobilu, nech si ho, prosím, zaparkujú v blízkosti kostolov.

Skalka_2019_FINAL2-724x1024

Púť - Lehota 2019