Dnes nám Božie slovo pripomína, že Boh stále posiela medzi nás svojich poslov – ľudí, ktorí hovoria z vnuknutia Ducha Svätého. Je iba na nás, či ten Boží hlas v hlase blížneho aj rozoznáme.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 180–200.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

12.–18.07.2021

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre brata Martina s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30 s fatimskou pobožnosťou.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Dezidera Páleníka a starých rodičov z oboch strán.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Štefana Maňucha.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Augustína a Alžbetu Čergeťových a rodičov.

SOBOTA  Sviatok sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, hlavných patrónov Nitrianskej diecézy
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA  16. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 ďakovná za 20 rokov života s prosbou o zdravie a Božiu pomoc pre Moniku.

     Rada pre mládež a univerzity pri KBS organizuje v dňoch 12. – 21. júla 2021 súťaž pre mladých s názvom “Nebuď OFF poď do OF!”. Do súťaže sa môže zapojiť jednotlivec ako aj tímy s najviac 5 členmi. Viac informácií nájdete na stránke: mladez.kbs.sk a na sociálnej sieti Facebook:
https://www.facebook.com/Objavsvojufarnost.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „අ v dnešnom svete je morálna kríza kriza l'udskych hodnôt. Najpresnejšim vyrazom je "kriza duše". Pán Ježiš posiela učenikov hlásat jeho posolstvo. Toto je poslanie každého krest'ana. Nemáme utekat' tohto sveta, ale ani sa mu prisposobovat. Máme ho pretvárat' nie podl'a seba, ale podl'a Ježišovho posolstva. duchovné slovko“

USMERNENIA K NÁVŠTEVE KOSTOLOV 

     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. Vyhláškou č. 208 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa nasledovné opatrenia, platné od 17. mája 2021 v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMATu (§ 3 písm. e) čl. 7):

  • pre vstup na bohoslužby sa nevyžaduje test;
  • pri vstupe do kostola a pobyte v ňom si zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest rúškom;
  • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice;
  • počet účastníkov v kostole obmedziť na 75% (s účinnosťou od 21. júna 2021).

     Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu.
Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení.

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Na obrázku môže byť obloha a text

Na obrázku môže byť ‎jedna osoba alebo viacerí ľudia a ‎text, v ktorom sa píše „‎Ked' cestuješ, rozlúč sa S rodičmi známymi, ale nie Nebeskym Otcom Desatoro na prazdniny Dbaj žalúdok, ale súčasne aj dušu, aby neboli hladné. Nezabudni si nabalit dôležité doklady, obväz, alea duchovnú Sväté písmo. Nos proti slnku okuliare tak, aby neclonili pohlade Boha. 3 Vezmi si také topánky, ktoré by nedelu priviedli do kostola. Nemaj smeti batožine, ale ani v duši. 4 Chodiac po horách dolinách, mestáchi dedinkách nestrat cestu Bohu. Rozdávaj okolo seba úsmev radost'namiesto hrešenia ahundrania. Na turistike pomôže pri zablúdení kompas. i„poblúdeni" určite pomöže modlitba. prázdnin sa vrát oddychnuty, zdravý lepší! ت æ Saletini Rozkvet‎“‎‎