16. nedeľa C 2019Každé stretnutie Boha s človekom prináša perspektívu a budúcnosť pre človeka. K tomu malo viesť i toto naše dnešné spoločné stretnutie s ním, jeho prebývanie v našom spoločenstve.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

22. – 28.07.2019

PONDELOK Sviatok sv. Márie Magdalény
Horné Lefantovce o 18 30 za † Ľudovíta Ťažára a rodičov z oboch strán.

UTOROK Sviatok sv. Brigity, rehoľčky, patrónky Európy
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Vincenta a Máriu Bojsových.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Vlastislava Straku a synov.

ŠTVRTOK Sviatok sv. Jakuba, apoštola
Dolné Lefantovce o 18 30.
Po sv. omši bude možné si uctiť relikviu sv. Anny uloženú v oltári kostola v Dolných Lefantovciach.

PIATOK Spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Horné Lefantovce o 18 30 za † Štefana a Annu Braunových a z rodiny.

SOBOTA Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA 17. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Máriu Kováčovú.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.