V dnešnom evanjeliu vystupuje Pán Ježiš, ktorý vyvádza apoštolov (aj nás) zo stresu do chvíle odpočinku a ktorý má zároveň čas pre všetkých, ktorí to potrebujú, teda aj pre nás. Skúsme si v tomto čase nájsť aj my čas pre neho.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

19.–25.07.2021

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jaroslava Báleša.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Janu, Emíliu, Soňu a duše v očistci.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30.

ŠTVRTOK  Sviatok sv. Márie Magdalény
Dolné Lefantovce o 18 30.

PIATOK  Sviatok sv. Brigity, rehoľčky, patrónky Európy
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa Gažiho, rodičov z oboch strán a synov.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jána Zlatohlávka.

NEDEĽA  17. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

 Na obrázku môže byť text

USMERNENIA K NÁVŠTEVE KOSTOLOV 

     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. Vyhláškou č. 208 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa nasledovné opatrenia, platné od 17. mája 2021 v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMATu (§ 3 písm. e) čl. 7):

  • pre vstup na bohoslužby sa nevyžaduje test;
  • pri vstupe do kostola a pobyte v ňom si zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest rúškom;
  • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice;
  • počet účastníkov v kostole obmedziť na 75% (s účinnosťou od 21. júna 2021).

 

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a text

Informačný servis nitrianskej diecézy