18. nedeľa C 2019Dnes sme sa dozvedeli, že Ježišove slová treba chápať ako naliehavú výzvu hľadať stále to, čo má väčšiu cenu – budovať duchovné bohatstvo a tým si zaistiť život s Bohom.
Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti určená na rekonštrukciu zvonov v kostole v Dolných Lefantovciach. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

05. – 11.08.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 15 00 pohrebná za † Valériu Dobišovú.

UTOROK Sviatok Premenenia Pána
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30.

ŠTVRTOK Spomienka sv. Dominika, kňaza
Dolné Lefantovce o 18 30 za † rodičov Fidlerových, Bilických a ich rodičov.

PIATOK Sviatok sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
Horné Lefantovce o 18 30 za † Violu a Jozefa Toriškových a rodičov z oboch strán.

SOBOTA Sviatok sv. Vavrinca, diakona
Horné Lefantovce o 7 30 ďakovná za dar života, za milosť svätého krstu a rehoľného povolania.

NEDEĽA 19. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Petra Rebru.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.