Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „DAJTE SI POZOR ACHRANTE SA VŠETKEJ CH HAMTIVOSTI! Lebo aj ked' má človek hojnost všetkého, jeho život nezávisí od toho, čO má. Lukáš 13-21 Saletini Rozkvet“


    Dnešné evanjelium nám pripomína pominuteľnosť všetkého, ale zároveň kladie veľmi závažnú otázku: Môže však len tak zaniknúť človek, ktorého Boh stvoril, na ktorého pohliadol s láskou, ktorého oslovil menom? Nemôže, pokiaľ zostane sám sebou a verný Bohu.

  Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

01.–07.08.2022

PONDELOK  Spomienka sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi     
Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Kováčovej a Lenártovej.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30 zádušná za † Mariána Gombára.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 30 za † Dagmar Kuššovú a ostatných členov rodiny.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Dolné Lefantovce
o 18 30 s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK  Prvý piatok v mesiaci august
Horné Lefantovce o 18 30 za † Viliama, Hermínu a Jozefa Sajkových, Gabriela Hupku a  Pavla Turčeka s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA  Sviatok Premenenia Pána
Horné Lefantovce
o 7 30 s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA  19. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Aj prostredníctvom sviatosti zmierenia sa môžeme pýtať, na čom nám v živote záleží, čo uprednostňujeme, na čo sa spoliehame, čo je našou istotou. Odpoveďou nám môže byť Boh so svojou ponukou odpustenia, v ktorej znovu objavujeme Božiu lásku, od ktorej sme sa vzdialili: možnosť sv. spovede od 17 45 do 18 15 (v utorok po sv. omši), v sobotu a v nedeľu pred sv. omšami.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH:
V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Na obrázku môže byť ‎2 ľudia, brada a ‎text, v ktorom sa píše „‎BL͎NY NIE JE TEN, KoHO TREBA MILOVAT, ALE TEN, KTo MILUJE! Preto byt blížnym nezávisí od toho, kto sa nachádza núdzi, ale aleod toho kto sa k nemu približuje, aby mu pomohol. 수ي Saletini WU Rozkvet‎“‎‎

Na obrázku môže byť 1 osoba, obloha a text

Informačný servis nitrianskej diecézy