19. nedeľa C 2019Skúsme si dnes uvedomiť, že viera znamená pozvanie na cestu. Kresťanská viera ale nie je pozvaním na cestu kamkoľvek a s kýmkoľvek. Je to cesta s Ježišom k Otcovi v sile a svetle Ducha. Nie je to cesta do prázdna.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

12. – 18.08.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 ďakovná za 75 rokov s prosbou o zdravie a Božiu pomoc s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc s fatimskou pobožnosťou.

STREDA Spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Dolné Lefantovce vigílna sv. omša o 18 30 za † z rodín Šinkovej, Čulákovej a Čergeťovej.

ŠŠTVRTOK – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – prikázaný sviatok
Horné Lefantovce o 18 30 za farnosť.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Františka Zrůsta.

NEDEĽA – 20. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Baltazára, Teréziu, Gašpara a rodičov z oboch strán.

     Misionári Verbisti a Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Nitre pozývajú na púť k Matke Božej na nitriansku Kalváriu v dňoch 15., 17. a 18. augusta 2019. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku bude dopĺňať bohatý duchovný a formačný program pre deti i rodičov. Na základe duchovných zväzkov Kostola Nanebovzatej Panny Márie v Nitre s pápežskou Bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme je možné získať pri návšteve chrámu počas všetkých slávností Panny Márie úplné odpustky.

Naneb. P. M. - plagat2019

Workshop - Naneb. P. M. 2019