Na obrázku môže byť 1 osoba a text


    Dnes si máme uvedomiť, že život je jedna z najvzácnejších, najkrehkejších hodnôt na svete, ale zároveň najviac ohrozovaná, a to zo strany samotného človeka. Náš život závisí od Boha, preto buďme neustále pripravení podriadiť mu ho.

   Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

08.–14.08.2022

PONDELOK  Spomienka sv. Dominika, kňaza     
Horné Lefantovce o 18 30.

UTOROK  Sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
Dolné Lefantovce o 18 30 .

STREDA  Sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 
Horné Lefantovce o 18 30 za dar viery v rodine.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Kláry, panny
Dolné Lefantovce
o 18 30 za † Máriu a Jána Brunovských.

PIATOK  
Horné Lefantovce o 18 30 za † Annu Obertášovú.

SOBOTA  
Horné Lefantovce
o 7 30 za † Jozefa Kopeckého s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA  20. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00.

     Farnosť Nitra – Kalvária a pátri Verbisti Vás pozývajú na výročnú ďakovnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Kalváriu v Nitre v dňoch 13.-14. augusta 2022. Je zabezpečený bohatý program pre deti, rodiny, mládež, pre slovensky i maďarsky hovoriacich pútnikov. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenkách.

     Pozývame slobodných katolíkov na víkendovku Od Márie k Ježišovi, ktorá bude 12.-14. augusta 2022 v Hronskom Beňadiku. Viac informácii nájdete na Výveske.sk alebo katRande.org

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „PIOTR PAWLUKIEWICZ: MODLITBA MUŽA Môj Pane a Majster, prijmi ma do radov svojej mocnej, neporazenej armády. Tu, kde mi určil žit, daj mi odvahu bojovat so silami klamstva a temnoty. Naplă ma silou, aby som sa nevzdal neutiekol od svojho života alkoholu, zábave, pokrytectvu, snom pyche. Daj, aby som nikdy nepodvádzal a neopustil túch, ktorych mi zveril do opatery. Daj mi zvítazit predovšetkym na sebou samym mojimi slabostami, pokušeniami a zlyhaniami. A poslednom súde spoznaj mne svojho verného bojovníka, ktorú splnil svoje poslanie. Amen. Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy