19. nedeľa B 2018 Krízy viery boli, sú a budú, každý je s nimi konfrontovaný. Ale nie práve v nich sa viera, ktorá je hlavne Božím darom, nezušľachťuje a neupevňuje? A práve v kríze si môžeme overiť, nakoľko sme tento Boží dar prijali.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce priebežné upratovanie po maľovke kostola.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

13.08. – 19.08.2018

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Andraščíkovej a Mišákovej  s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK – Spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Dolné Lefantovce vigílna sv. omša v kaplnke Povýšenia svätého Kríža o 18 30 za † Pavla a Annu Vincúrových a deti s fatimskou pobožnosťou.

STREDA – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – prikázaný sviatok
Horné Lefantovce o 18 30 za farnosť.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce v kaplnke Povýšenia svätého Kríža o 18 30 za † Kolomana, Jarmilu, syna a z rodiny.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Antona Svorada.

NEDEĽA – 20. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce v kultúrnom dome o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Jána Mrázika, Danielu Hruboňovú a Jozefa.

   Z úprimného srdca chcem poďakovať jednotlivcom za účasť na obnove kostola v Dolných Lefantovciach. Zároveň pozývam i v tomto týždni o pomoc. Pokračujeme v pondelok o 9.00 hod.

     Farnosť Nitra-Kalvária srdečne pozýva všetkých veriacich budúci víkend 18. a 19. augusta do Nitry na Kalváriu na výročnú púť na „Matku Božiu“. Program púte začne v sobotu o 15.00 hod. eucharistickou poklonou. Zároveň je v tomto čase v Misijnom dome od 15.30 pripravený program pre rodiny s deťmi. Ďalšie informácie nájdete na plagáte a tiež na webovej stránke kalvárskej farnosti. Na stretnutie s vami sa tešia misionári verbisti a kalvárski farníci.

Informačný servis nitrianskej diecézy