2. adventná nedeľa C 2018Bežné a povrchné prežívanie Adventu vedie kresťana skôr k jeho vlastnej osobe ako ku Kristovi. Prijať Spasiteľa znamená zveriť svoju záchranu Ježišovi a umožniť, aby Boh prostredníctvom neho konal svoje skutky.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 140–159.
V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
V adventnej príprave na príchod Ježiša Krista budeme pokračovať prednáškou vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

10.–16.12.2018

PONDELOK
Horné Lefantovce o 6 00 za † Pavla a Veroniku Mrázikových, synov Milana a Jána a rodičov z oboch strán.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 6 00 za † Jolanu a Vojtecha Čergeťových a sestru Júliu.

STREDA
Horné Lefantovce
o 18 00 za † Antona a Máriu Košťálových, synov a rodinu Kováčikovú s fatimskou pobožnosťou.

ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
Dolné Lefantovce o 18 00  za † Jozefa a Annu Mošaťových, deti a vnučku s fatimskou pobožnosťou.

PIATOK – Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 00 za † Antona a Jolanu Trtíkových.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 6 00 za † Martina, Emíliu a dcéru Evu.

NEDEĽA – 3. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Antona a rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy