2. adventná A 2019Doprajme si čas na prípravu – obrátenie nášho vnútra. Iba pripravené srdce bude schopné prijať prichádzajúceho Pána. Bolo by veľkou škodou minúť sa s ním alebo ho nespoznať.
V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 160–179.
V adventnej príprave na príchod Ježiša Krista budeme pokračovať katechézou vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

09. – 15.12.2019

PONDELOK Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Dolné Lefantovce o 17 30.
Horné Lefantovce o 18 30 za farnosť.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 6 00 za † Pavla a Jolanu Bilických.

STREDA
Horné Lefantovce o 6 00 za † Pavla a Veroniku Mrázikových, synov Milana a Jána.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 s fatimskou pobožnosťou.

PIATOK Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
Horné Lefantovce o 18 00 za † Alexeja Bojsu s fatimskou pobožnosťou.

SOBOTA Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 6 00.

NEDEĽA 3. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00  za † Dezidera Vincúra.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy