2. adventná nedeľa B 2017

     V Adventnom období potrebujeme trochu ticha. Nie preto, aby sme nemuseli nič vnímať a mali od všetkých pokoj, ale aby sme vnímali a počúvali, čo nám hovorí Boh.
V stredu po sv. omši sa v priestoroch farskej budovy uskutoční stretnutie tých, ktorí chcú žiť praktickú vieru, dozvedieť sa o nej niečo viac, s úvodnou témou: Sviatosť zmierenia v praxi.
V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce v sobotu k Vianociam o 14 00.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

11.12. – 17.12.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Pavla a Veroniku Mrázikových a synov Milana a Jána.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 6 00.

STREDA – Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta Gažiho a rodičov s fatimskou pobožnosťou.

ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 6 00 za † Dezidera Vincúra.

PIATOK
Horné Lefantovce o 6 00.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 6 00 za † Štefana a Annu Braunových.

NEDEĽA – 3. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00  za † Karola a Helenu Žáčikových, Antona a Elenu.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Možnosť pristúpiť k vianočnej sv. spovedi bude v našej farnosti v piatok (15.12.) v nasledujúcich časových rozvrhoch: Horné Lefantovce od 16 30 do 18 00, Dolné Lefantovce od 17 00 do 18 00. Počas svätej spovede bude rozdávaná Eucharistia po pol hodine s príslušným liturgickým obradom, ktorý končí požehnaním. Samozrejme, aj pred takýmto prijatím Eucharistie je potrebné zachovať hodinový eucharistický pôst. Kto prijme Eucharistiu ráno vo sv. omši, druhýkrát mimo sv. omše, v tomto prípade po sv. spovedi, ju už neprijíma. Ani sviatosť zmierenia, ani sv. prijímanie mimo sv. omše nenahrádza účasť na sv. omši v nedeľu.
Využite teda aj túto možnosť dobrej a zodpovednej prípravy na radostné prežitie vianočných sviatkov.

Informačný servis nitrianskej diecézy