2. po Narodení Pána A 2020V slovách dnešného evanjelia je vyjadrená celá podstata Vianoc: Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Boh sa stal človekom, aby sa stal každým z nás. A tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi…
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35-69, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v utorok v Dolných Lefantovciach, v stredu v Horných Lefantovciach.
Rovnako v tie isté dni budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?
V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

06 – 12.01.2020

PONDELOK Slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov) – prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † z rodín Benďákovej, Obertášovej, Kontrovej a Ungerovej.

UTOROK   
Dolné Lefantovce o 18 00.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jána a Irenu Lacenových a vnuka Ľudovíta.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta Magátha.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA Sviatok Krstu Krista Pána
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Antona Krajčíka a rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.
Vo sv. omšiach bude obnovenie krstných sľubov, k čomu si môžete priniesť vlastné krstné sviece alebo iné, čím môžeme vyjadriť autenticitu sviatosti krstu.

     Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné a začína Cezročné obdobie. Po tomto sviatku sa odloží betlehem (ak je v zadnej časti kostola alebo v osobitnej kaplnke, možno ho ponechať do 2. februára) a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2. februára.

     Všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave chrámov farnosti k dôstojnému sláveniu liturgií Vianočného obdobia, obetovali svoj čas, nech dobrotivý Boh požehná svojimi darmi, ktoré prináša prostredníctvom narodenia svojho Syna.

Informačný servis nitrianskej diecézy