Na obrázku môže byť 2 ľudia a text, v ktorom sa píše „Ked' Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hl'a, Boží Baránok, ktory sníma hriech sveta. JÁN 1,29-34 កប Saletini Rozkvet“


   Ján Krstiteľ dnes verejne vyhlasuje a uznáva Ježiša za Mesiáša – Vykupiteľa, čo je vôbec prvé svedectvo o Kristovi cez hlavnú charakteristiku jeho poslania: odstrániť hriech a darovať Ducha Svätého. V tomto spočíva pre nás nový život v Božom Duchu.

  Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.

   Od 18. do 25. januára je  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aj počas sv. omší si pripomenieme túto potrebu pre celý kresťanský svet.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad eucharistickým človekom s názvom Čím žijeme.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

16.01.–22.01.2023

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za zdravie a Božiu pomoc.

UTOROK  Spomienka sv. Antona, opáta  
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Emíliu.

STREDA 
Horné
Lefantovce o 18 00 za † Augustína Gajdicu a rodičov z oboch strán.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Andreja a starých rodičov z oboch strán.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa a Helenu Novákových a deti.

SOBOTA  Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
Horné Lefantovce o 7 30 za † rodičov, starých rodičov, krstných rodičov, brata Antona a ostatných príbuzných.

NEDEĽA  3. v Cezročnom období – nedeľa Božieho slova
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.

Horné Lefantovce o 10 00 za † Máriu Nedeľkovú, Ladislava a Elenu.

    Boh v Kristovi – človekovi začal bývať medzi nami, „roztiahol svoj stan uprostred nás“. Kristus, Boží Syn, ako človek žil na tejto zemi a jeho slovo znelo a zaznieva v priestore a čase. Vtelenie je ústredným tajomstvom našej viery. Je to konkrétny prejav Božej starostlivosti o nás. Naša odpoveď Bohu, ktorý v Kristovi začína svoje putovanie po našich cestách, má byť konkrétna a každodenná. Situácie, v ktorých sa ocitáme a ktoré riešime, nie sú nijako mimoriadne, sprevádza nás všednosť a každodenná rutina. Zdá sa nám to málo pre vhodnú odpoveď Bohu. A predsa akékoľvek gesto, prijatá úloha, čas v spoločnosti druhých, udalosti, do ktorých sme ponorení, to všetko sú jedinečné príležitosti k stretnutiu s Ježišom. I obyčajný pohár vody podaný nášmu blížnemu s ochotou a láskou má cenu večnej odmeny a jednoduché slovo modlitby spojené s vierou, prednesené v pravú chvíľu môže vyprosiť obrátenie srdca! Vďaka Božiemu prebývaniu medzi nami i všedné skutočnosti dostali nekonečnú hodnotu.

 

Na obrázku môže byť text

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Informačný servis nitrianskej diecézy