2. nedeľa A 2020V slovách a postoji Jána Krstiteľa pozorujeme dva znaky Kristovho poslania: odstrániť hriech a darovať Ducha Svätého. Ak sa máme stať svedkami Ježiša Krista, ako sa stal Ján, potrebujeme splniť oba znaky.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.
V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?

LITURGICKÝ PREHĽAD  

20. – 26.01.2020

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta a Viktóriu Vargových, brata Ľudovíta a rehoľnú sestru Katarínu Ondrušovú.

UTOROK Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa Šišku.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ivana Gavalca, Mariána Kušša a rodičov.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00.

PIATOK Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 00.

SOBOTA Sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola
Horné Lefantovce o 7 30 za zdravie pre matku a dieťa.

NEDEĽA 3. v Cezročnom období – nedeľa Božieho slova
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Jána a Žofiu Skaličanových a deti.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy