Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a text, v ktorom sa píše „14 január 2. NEDELA V OBDOBÍ CEZ ROK MODLIME SA: Všemohúci a večny Bože, ty riadiš všetko na nebi na zemi; dobrotivo spln prosby svojho l'udu daruj našim časom svoj pokoj. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktory je Boh a tebou žije kraluje vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. ก WU Rozkvet Saletini“


     V tomto týždni si môžeme uvedomiť, že stretnutie s Ježišom môže byť veľmi konkrétne. Takéto stretnutie však nemôžeme vyvolať vlastnými silami, pretože je to naozaj dar od Boha. Náš postoj však môže byť úprimná túžba poznať Pána naozaj osobne, a nielen „z počutia“.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 80–99.

     Od 18. do 25. januára je  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aj počas sv. omší si pripomenieme túto potrebu pre celý kresťanský svet.

     V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze s názvom Osobné povolanie.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

15.–21.01.2024

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta Magátha a syna Milana.

UTOROK  
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jána a Irenu Lacenových a vnuka Ľudovíta.

STREDA  Spomienka sv. Antona, opáta
Horné Lefantovce o 18 00.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce o 18 00 za † rodičov Ballonových, Kiššových a deti.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † z rodín Gavalcovej a Kuššovej.

SOBOTA  
Horné Lefantovce pohrebná o 13 00 za † Irenu Bojsovú.

NEDEĽA  3. v Cezročnom období nedeľa Božieho slova
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Annu Obertášovú.

Ježiš prináša oslobodenie. Je to hodnota, na ktorú je citlivá naša generácia. Spolu s ním sa človek stáva novým stvorením. Oslobodí sa od minulosti, nech bola akákoľvek. Ježiš oslobodzuje od hriechu, od choroby, od samoty aj od smrti. Druhá stránka tohto daru je pravda a zákon, ktorý sa v láske vďačne zachováva.

 

Môže ísť o kresbu, na ktorej je 2 ľudia, čln a text

Informačný servis nitrianskej diecézy