2. pôstna nedeľa C 2019     Dnešné evanjelium nás učí, že vystupovať na vrch znamená duchovne rásť a tak sa približovať, byť bližšie k Bohu.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v  Horných Lefantovciach budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom katechézy v príprave na veľkonočné sviatky.
Po sv. omšiach si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

18.–24.03.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † rodičov, krstných rodičov a príbuzných.

UTOROK – Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Janku a Jozefa Némethových.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 na úmysel.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Štefana Illáša a Pavlínu Rajnohovú.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju mužov – otcov.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa a Violu Štefákových.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju mužov – otcov.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Stanislava Báleša.

NEDEĽA – 3. pôstna
Dolné Lefantovce o 8 00 za † rodičov Némethových, Hudecových a deti.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy