2. pôstna nedeľa A 2020Dnešné Božie slovo nás pobáda k tomu, aby sme nielen dnes, ale zakaždým, keď sme na sv. omši, prežili niečo podobné, ako apoštoli na hore Premenenia – túžbu byť neustále s Ježišom, naplnenú osobným obrátením.
Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.
Rovnako v tie isté dni budeme pokračovať duchovnou obnovou farnosti prostredníctvom katechézy v príprave na veľkonočné sviatky.
Od utorka sa budeme 10 minút pred sv. omšami modliť novénu k sv. Jozefovi za pravú lásku v našich rodinách, v sobotu a v nedeľu v závere sv. omší.
V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

09. – 15.03.2020

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Margitu a Júliusa.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Helenu, Dezidera, brata Antona a rodičov z oboch strán.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 za † Jozefa a Violu Štefákových.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 17 30 fatimská pobožnosť s novénou k sv. Jozefovi a sv. omša o 18 00 za † Tomáša, Jozefa a rodičov z oboch strán.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju mužov – otcov.

PIATOK
Horné Lefantovce o 17 30 fatimská pobožnosť s novénou k sv. Jozefovi a sv. omša o 18 00 za † Mons. Jozefa Mittucha, bývalého hornolefantovského farára-dekana. Sprevádzajme jeho dušu k Stvoriteľovi aj prostredníctvom osobných modlitieb, aby mohol mať plnú účasť na nebeskej liturgii.
V tento deň si pripomíname 7. výročie zvolenia pápeža Františka. Pamätajme naňho aj vo svojich modlitbách.
Na konci sv. omše sa budeme modliť krížovú cestu. Pozývam pomodliť sa ju mužov – otcov.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 s prosbou o dary Ducha Svätého a Božiu pomoc pre rodinu.

NEDEĽA 3. pôstna 
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † rodičov Šinkových, Kuššových a rodičov.

Informačný servis nitrianskej diecézy