Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „07 apríl NEDELA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA MODLIME SA: JEZUUFAMTOBIE TOBIE Nekonečne milosrdny Bože, každoročnou slávnostou Vel'kej noci oživuješ vieru svojho l'udu; prosíme t'a, zvel'aduj nás svoju milost, aby sme stále hlbšie chápali, akým kúpelom sme boli očistení, akým Duchom sme boli znovuzrodení a akou krvou sme boli vykúpení. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktory je Boh a tebou žije kraluje vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Saletini Rozkvet“


     Veľká noc nás znova a znova uisťuje o tom, že Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, nad pochybnosťami a neláskou je jednoznačné a definitívne. Kedykoľvek sami odpúšťame, staviame sa na stranu Víťaza – Krista. Kedykoľvek dokážeme Bohu i sebe priznať vlastnú slabosť a vo sviatosti zmierenia poprosiť o odpustenie, Veľká noc sa stáva aj našou.

     Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

08.–14.04.2024

PONDELOK  Slávnosť Zvestovania Pána   
Horné Lefantovce o 18 30 za † Félixa, Máriu a z rodín Šiškovej a Vargovej.

UTOROK  
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jána a Auréliu Jánošíkových a starých rodičov z oboch strán.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Gejzu Göröga a rodičov z oboch strán.

ŠTVRTOK  Spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka 
Dolné Lefantovce
o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 zádušná za † Milana Nergeša.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA  3. veľkonočná
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

Znova v evanjeliu prežívame okamih prekvapenia, kedy apoštoli uvideli vzkrieseného Pána. Radovali sa, ale dnes už tiež viac zaznievajú ďalšie aspekty. Nejde iba o chvíľu, kedy si vydýchneme, že všetko dobre skončilo. Tu bude potrebné viac. Najprv uveriť, že to všetko nie je ilúzia, omyl, súhra okolností, ale konanie samotného Boha. Takto v dejinách Boh hovorí. Ale je potrebné  ísť ešte ďalej. Skutky apoštolov ukazujú, že človek zasiahnutý Kristom jedná: viera premieňa život v praktických aspektoch. A v neposlednej rade sme pozvaní k hlbokej reflexii týchto udalostí, ako dotvára druhé čítanie. Ján objavuje veľkú hĺbku a symboliku, ktorá je prameňom pre liturgiu, naše slávenie.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Pre krajšie ráno... ZAČNI DEN ROZHOVOROM S BoHom Pre pokojnejšiu noc... UKONČI DEN ROZHOVOROM S BoHom Pre lepší život... CELÝ DEN SA ROZPRÁVAJ S BoHom ក Saletini Rozkvet“

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Neexistuje zlo, ktorému by sme čelili bez Kristovej blízkosti. Neexistuje nepriatel, ktorého by Kristus už neporazil. Neexistuje kríž, ktory by sme museli niest bez toho, aby ho Kristus už nebol niesol za nás a neniesol ho opät nami. To je naša viera. Toje je naše svedectvo pred svetom. waty Ján Pavol 11. កង Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy