20. nedeľa C 2019 Dnešné Božie slovo nás privádza k dvom významom pojmu oheň – symbol Ducha Svätého, ale tiež súd. Oheň, ktorý zároveň oživuje – Duch, ale i očisťuje od zla – súd. Oboje je Ježišovým poslaním. Radšej sa nechajme zapáliť Božím Duchom, ako spáliť hriechom.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

19. – 25.08.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona Domiana a rodičov z oboch strán.

UTOROK Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Petra a rodičov z oboch strán.

STREDA Spomienka sv. Pia X., pápeža
Horné Lefantovce o 18 30 za † Danielu a Jozefa Hruboňových a rodičov.

ŠŠTVRTOK Spomienka Panny Márie Kráľovnej
Dolné Lefantovce o 18 30.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Valériu a Ľudovíta.

SOBOTA Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA 21. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † rodičov Marciových a deti.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.