Na obrázku môže byť oheň, vonku a text, v ktorom sa píše „OHEN SOM PRIŠIEL VRHNÚT NA ZEM; A ČO CHCEM? LEN ABY UŽ VZPLANUL! Lukáš 12, 4 49 53 ਜ Saletini Rozkvet“


     Dnešné evanjelium nám prostredníctvom emócií Pána Ježiš pripomína, že ak chceme iných zapáliť nadšením pre Božie kráľovstvo, musíme byť sami zapálení nadšením pre Božie hodnoty.

    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.

Komentár k nedeli: 20. nedeľa C

LITURGICKÝ PREHĽAD  

15.–21.08.2022

PONDELOK  Slávnosť Nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie – prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce
o 17 30 za farnosť.
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc.

Komentár: Nanebovzatie Panny Márie C

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 30.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce
o 18 30 za † Jozefa Šišku.

PIATOK  
Horné Lefantovce o 18 30 za † Danielu a Jozefa Hruboňových.

SOBOTA  Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Horné Lefantovce
o 7 30.

NEDEĽA  21. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Petra Rebru.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     8. augusta 2022 v Ríme odovzdal dušu Stvoriteľovi J. Em. Jozef kardinál Tomko, slovenský kardinál a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „"Modlime sa aj za seba navzájom. Ja si vás nosím V srdci." kardinál Jozef Tomko posledny príhovor Ríme rámci d'akovnej púte za návštevu pápeža na Slovensku ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ MU, ASVETLO VEČNÉ NECH MU SVIETI. NECH ODPOČÍVA POKOJI. Saletini Rozkvet“

V Bazilike sv. Petra vo Vatikáne sa 11. septembra 2022 uskutočnila posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Tomkom. Po rozlúčke v Ríme bola rakva s ostatkami zosnulého pána kardinála privezená vládnym špeciálom na Slovensko. V piatok a v sobotu bola rakva vystavená v Katedrále sv. Martina v Bratislave, v nedeľu a v pondelok v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Svätá omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v utorok 16. augusta o 11.00 hod. v Košiciach v priamom prenose RTVS. Telo zosnulého kardinála bude pochované v krypte pod hlavným oltárom v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.

Sprevádzajme ho svojimi modlitbami pred Božiu tvár a vyprosujme mu spoločenstvo so svätými a podiel na Božej sláve.

Parte – Jozef kardinal Tomko

Na obrázku môže byť 1 osoba, obloha a text, v ktorom sa píše „NAJVÄČŠOU ViZNOU ۷ ŽIVOTE je byt sám sebou νο svete, KTORÝ CHCE, ABY SI BOL ako všetci ostatni... MDoi 山U Rozkvet ቃፊዩ Saletini“

Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „Modlitha za uzdravenie viem, Drahy Pane, nechcem sa stažovat že ostatni trpia. No teraz Ta túžim zakúsit' ako lekára duše, ducha tela. Potrebujem Tvoj liečivy dotyk. osláv sa vo mne, môj Pane. Zošli svojho Svätého Ducha, aby ma uzdravil. Obnov moje fyzické sily, navrát mi zdravie, zbav ma bolesti, no predovšetkym: uzdrav moju dušu. Oživ moje vnútro a oslobod' ma od každej choroby. Nech vo mne prúdi Tvoja uzdravujúca sila, nech na mne spočinie milosrdenstvo všemohúceho Boha Otca. Amen. ក៊ Saletini Rozkvet“

Informačný servis nitrianskej diecézy